Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publicering: 2017-01-27

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln

120,6

Index 2010=100

Referenstid: november 2016

3,6 %

jämfört med samma period föregående år

0,9 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2016

2017-01-13

Mellan oktober och november ökade konsumtionen med 0,3 procent, i säsongrensade värden. För perioden september-november ökade konsumtionen med 0,9 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden juni-augusti. Hushållskonsumtionen ökade med 3,3 procent under november 2016 jämfört med motsvarande månad förra året, i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Svenskarna äter ute mer

2016-04-19

Varje månad köper vi mat för strax över 3 000 kronor per person. De senaste åren har vi lagt allt mer pengar på att äta ute. Men restaurang­branschen påverkas mer av konjunktur­förändringar än livsmedels­branschen.

Handel, Ekonomi, Hushåll och ekonomi

Hushållens konsumtion driver Sveriges ekonomi

2014-04-02

Hushållens konsumtion har under de senaste åren varit motorn i den svenska ekonomin med ett stort bidrag till BNP-till­växten. Detalj­handelns andel av den totala hus­hålls­konsum­tionen har däremot minskat till förmån för annan konsum­tion under de senaste decennierna. En jäm­förelse mellan syssel­sätt­nings­data och statistik över hus­hållens konsum­tion visar också på ett starkt samband. Ökad hus­hålls­konsum­tion ser ut att leda till ökad syssel­sätt­ning i framtiden.

Handel, BNP, Ekonomi, Hushåll och ekonomi

December kritisk månad för detaljhandeln

2012-11-30

December är en riktig ödesmånad för många branscher inom detalj­handeln, eftersom en stor del av årets försälj­ning sker under jul­tiden. De senaste åren har försälj­ningen gång på gång slagit rekord, men det oroliga läget i ekonomin gör att många frågar sig hur det ska bli i år.

Handel, Ekonomi, Näringsliv, Internationellt

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Josefine Rossheim

Telefon
010-479 63 83
E-post
josefine.rossheim@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0101