Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publicering: 2018-03-28

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Publicering av E-handelsindex är uppskjuten tills vidare.

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

0,1 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: januari 2018

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

1,2 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: januari 2018

Statistiknyheter

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2018

2018-03-09

Mellan december och januari minskade hushållens konsumtion med 0,1 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,1 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 0,8 procent under januari 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2013 SM 2014-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2013 SM 2013-11-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2013 SM 2013-08-29
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2013 SM 2013-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2012 SM 2013-02-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2012 SM 2012-11-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2012 SM 2012-09-06
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2012 SM 2012-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2011 SM 2012-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2011 SM 2011-11-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2011 SM 2011-08-30
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2011 SM 2011-05-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2010 SM 2011-02-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2010 SM 2010-11-19
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2010 SM 2010-08-31
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2010 SM 2010-05-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2009 SM 2010-02-19
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2009 SM 2009-11-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2009 SM 2009-09-04
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2009 SM 2009-05-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2008 SM 2009-02-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2008 SM 2008-11-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2008 SM 2008-09-05
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2008 SM 2008-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2007 SM 2008-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2007 SM 2007-11-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2007 SM 2007-09-07
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2007 SM 2007-05-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2006 SM 2007-02-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2006 SM 2006-11-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2006 SM 2006-09-06
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2006 SM 2006-05-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2005 SM 2006-02-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2005 SM 2005-11-30
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2005 SM 2005-09-14
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2005 SM 2005-06-01
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2004 SM 2005-03-02
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2004 SM 2004-12-03

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0101