Till innehåll på sidan

Tjänsteproduktionsindex

Nästa publicering: 2017-10-05

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen och används som underlag för BNP-beräkningarna. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Användare som söker information om Tjänsteprisindex, hänvisas till Prisindex i producent- och importled (PPI).

Prisindex i producent- och importled (PPI)

 

Nyckeltal för Sverige

Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring

1,5

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: juli 2017

Tjänsteproduktionsindex, årsförändring

4,1

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: juli 2017

Statistiknyheter

Tjänsteproduktionsindex, juli 2017

2017-09-06

Tjänsteproduktionen ökade med 1,5 procent i juli 2017 jämfört med juni i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 4,1 procent i juli, jämfört med motsvarande månad 2016.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Kvinna arbetar vid löpande band i bilfabrik
Oklara samband i näringslivet

2013-06-04

Sambanden mellan branscherna i närings­livet är oklara och korrelationen mellan antalet varsel och närings­livs­produk­tionen är relativt svag. Däremot finns det en tydlig koppling mellan bil­för­sälj­ningen och produk­tionen i for­dons­industrin. Det framgår när man studerar hur olika branscher sam­vari­erar och hur man kan förut­spå produk­tions­utveck­lingen i närings­livet med hjälp av annan statistik.

Sveriges ekonomi, Ekonomi, Näringsliv

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0104