Till innehåll på sidan

Byggnader färdigställda 2010–2014, totalt och inom 100 meter från kust- och strandlinjen

Per byggnadstyp

  Per byggnadstyp
 Totalt
antal
Lantbruk,
bostad
Småhus,
permanentbostad
Fritids-
hus
Fler-
bostadshus
IndustriÖvrigt och
okänt
Antal nya strandnära byggnader
8 610 265 4 223 2 907 504 412 299
Totalt antal nya byggnader
56 897 1 522 36 942 8 932 3 933 3 343 2 225
Andel (i procent) nya strandnära byggnader
15 17 11 33 13 12 13

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se