Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning

Nästa publicering: 2018-04-19

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Statistiknyheter

Befolkningens utbildning 2016

2017-06-21

Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Befolkningens utbildning 2016 SM 2017-06-21
Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014 Rapport 2017-06-19
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014 SM 2016-06-22
Tema: Utbildning: Samband mellan barns och föräldrars utbildning Rapport 2016-02-09
Befolkningens utbildning 2014 SM 2015-06-25
Tema: Utbildning 2014:6 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Rapport 2014-11-13
Tema: Utbildning 2014:2 Inresande studenters verksamhet efter studierna Rapport 2014-01-13
Tema: Utbildning 2014:1 Studerandemigrationen åren 2000–2012 Rapport 2014-01-13
Befolkningens utbildning 2012 SM 2013-06-26
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2010 SM 2012-06-27
Befolkningens utbildning 2010, korrigerad version 2012-09-07 SM 2011-06-22
Befolkningens utbildning 2008, korrigerad version 2012-09-07 SM 2009-06-25
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006, korrigerad 2012-09-12 SM 2008-06-26
Befolkningens utbildning 2006, korrigerad version 2012-09-07 SM 2007-06-27
Befolkningens utbildning 2004 SM 2005-06-15
Befolkningens utbildning 2002 SM 2003-07-01
Ut- och invandrares utbildning 1987–2001 SM 2002-12-04
Befolkningens utbildning och sysselsättning 2000 SM 2002-06-28
Befolkningens utbildning 2000 SM 2001-11-09
Utbildningsnivå för utrikes födda 1999 SM 2000-06-08

Artiklar

Kvinna och man i laboratorium
Hög utbildning går i arv

2016-03-07

Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns utbildning. Barn till högutbildade blir oftare själva högutbildade. Bland exempelvis läkare och civilingenjörer har många valt samma utbildning som någon förälder.

Familjer, Utbildning

Samtalande ungdomar
Ålder vid invandring påverkar utbildning

2015-09-30

Invandrare som kommit till Sverige före sju års ålder skaffar sig oftare en högre utbildning än de som flyttat hit senare i livet. Att tillbringa de första åren i en svensk skola är avgörande, men det finns även ett samband med föräldrarnas utbildning.

Barn, In- och utvandring, Utbildning

Illustration av jordglob
Hög utbildning bland 2000-talets invandrare

2015-03-03

En hög utbildning är ungefär lika vanligt bland utrikes födda som invandrat under 2000-talet som bland jämnåriga inrikes födda. Däremot är andelen med gymnasiet som högsta utbildningsnivå väsentligt lägre än för de inrikes födda.

Högskola, Utbildning

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0506