Till innehåll på sidan

Personalutbildningsstatistik

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad. Statistik om deltagande i personalutbildning redovisas i Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Personalutbildning. Första halvåret 2010 SM 2010-11-12
Personalutbildning. Första halvåret 2008 SM 2008-11-04
Personalutbildning. Första halvåret 2006 SM 2006-11-06
Personalutbildning. Första halvåret 2003 SM 2003-11-18
Personalutbildning. Andra halvåret 2002 SM 2003-04-29
Personalutbildning, januari-juni 2002 SM 2002-09-30
Personalutbildning. Andra halvåret 2001 SM 2002-03-12

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

E-post
ua@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0502