Till innehåll på sidan

Jämställdhetsstatistik

Nästa publicering: 2018-06-07

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Statistiknyheter

På tal om kvinnor och män 2016

2016-07-04

Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner. Det och mycket mer står att läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”som publiceras idag.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2016 Rapport 2016-07-04
Women and men in Sweden – Facts and figures 2016 Rapport 2016-07-04
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2014 Rapport 2014-07-03
Women and men in Sweden - Facts and figures 2014 Rapport 2014-07-03
Kvinnor och män i näringslivet 2013 Rapport 2013-12-11
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012 Rapport 2012-11-06
Women and Men in Sweden – Facts and figures 2012 Rapport 2012-11-06
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010 Rapport 2010-07-06
Women and men in Sweden – Facts and figures 2010 Rapport 2010-07-06
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2008 Rapport 2008-08-28
Women and Men in Sweden – Facts and figures 2008 Rapport 2008-08-28
Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2006 Rapport 2006-10-18
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2006 Rapport 2006-08-28
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2004 Rapport 2004-06-18
Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2004 Rapport 2004-06-18
Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2002 Rapport 2003-09-01
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2002 Rapport 2002-08-16
Engendering Statistics – A Tool for Change Rapport 1996-12-13

Artiklar

En äldre kvinnas händer
Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

2017-12-11

Var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Pensionens storlek grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv, och hur mycket man arbetar och vilken lön man har får därför betydelse för vilken inkomst man har som pensionär.

Kvinnor och män, Äldre och äldreomsorg, Inkomster

Helena Löf
SCB har koll på jämställdheten

2016-03-07

Debatten om jämställdhet rör ofta upp starka känslor. Den som vill veta hur det faktiskt ligger till med till exempel löneskillnader mellan män och kvinnor kan använda sig av SCB:s jämställdhetsstatistik. – Statistiken ger en gemensam grund att stå på, säger Helena Löf på SCB.

Jämställdhet, Kvinnor och män

Människor av olika slag
Alla ska synas i statistiken

2016-03-07

Med hjälp av statistik kan vi få en uppfattning om kvinnors och mäns villkor. I Statistikskolan beskriver vi vad jämställdhetsstatistik är och hur man gör tabeller som kan analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhet, Kvinnor och män, Statistikskolan

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0201