Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter

Nästa publicering: 2018-04-27

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Nyckeltal för Sverige

Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden

785

Index 1981=100

Referenstid: kvartal 4 2017

8 %

jämfört med samma period föregående år

0 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Småhusbarometern t.o.m. mars 2018

2018-04-12

Småhuspriserna sjönk med 1 procent under första kvartalet 2018, jämfört fjärde kvartalet 2017. På årsbasis, första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 6 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fastighetsprisstatistik 2016 SM 2017-06-01
Fastighetsprisstatistik 2015 SM 2016-05-31
Fastighetsprisstatistik 2014 SM 2015-05-29
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2014 SM 2015-01-23
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014 SM 2014-10-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2014 SM 2014-09-01
Fastighetsprisstatistik 2013 SM 2014-05-23
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2014 SM 2014-04-25
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 SM 2014-01-24
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2013 SM 2013-10-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-22
Fastighetsprisstatistik 2012 SM 2013-05-24
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2013 SM 2013-04-25
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2012 SM 2013-01-24
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2012 SM 2012-10-25
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-23
Fastighetsprisstatistik 2011 SM 2012-05-24
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2012 SM 2012-04-26
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2011 SM 2012-01-26
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2011 SM 2011-10-25
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Fastighetsprisstatistik 2010 SM 2011-05-06
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2011 SM 2011-04-27
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2010 SM 2011-01-25
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-23
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-23
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-24
Fastighetsprisstatistik 2009 SM 2010-05-07
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-22
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-19
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-20
Fastighetsprisstatistik 2008 SM 2009-06-09
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-27
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-19
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-22
Fastighetsprisstatistik 2007 SM 2008-06-11
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-30
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-22
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-26
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-27
Fastighetsprisstatistik 2006 SM 2007-06-07
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-28
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-26
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-27
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2006 SM 2006-09-01
Fastighetsprisstatistik 2005 SM 2006-06-16
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2006 SM 2006-06-01
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2005 SM 2006-03-01
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-28
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-29
Fastighetsprisstatistik 2004 SM 2005-06-30
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2005 SM 2005-06-01
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2004 SM 2005-03-02
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-29
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-30
Fastighetsprisstatistik 2003 SM 2004-06-21
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2004 SM 2004-06-08
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2003 SM 2004-03-01
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-28
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-29
Fastighetsprisstatistik 2002. SM 2003-06-27
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2003 SM 2003-06-03
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2002. SM 2003-02-28
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2002 SM 2002-12-13
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2002 SM 2002-09-12
Fastighetsprisstatistik 2001 SM 2002-07-15
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2002 SM 2002-06-05
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-14
Fastighetsprisstatistik 2000 SM 2001-07-09

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0501