Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Nästa publicering: 2018-11-29

Statistiken visar tillgång till och användning av informationsteknik bland företag i Sverige.

Rapporten Företagens användning av it upphör

SCB sammanställer inte längre rapporten Företagens användning av it. Nästa publicering 29 november kommer bestå av en statistiknyhet samt uppdaterade diagram och tabeller i Statistikdatabasen.

Statistiknyheter

It-användning i företag 2017

2017-11-29

Andelen företag som har rekryterat eller har försökt att rekrytera it-specialister har varit relativt konstanta sedan 2013. Det finns dock ett undantag, som gäller för företagen i näringsgrenen Energi och återvinning. Andelen ökade från 12 procent år 2013 till 22 procent år 2016.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens användning av it 2016 Rapport 2016-11-24
Företagens användning av it 2015 Rapport 2015-11-25
Företagens användning av it 2014 Rapport 2014-12-03
Företagens användning av it 2013 Rapport 2014-01-16
Företagens användning av it 2012 Rapport 2013-01-16
Företagens användning av IT 2011 Rapport 2012-01-17
IT Maturity of Firms and Economic Crisis Rapport 2011-09-14
Företagens användning av IT 2010 – inkl. Analysbilaga Rapport 2011-01-17
Företagens användning av IT 2009 Rapport 2010-01-19
Företagens användning av IT 2008. Korrigerad version 091130 Rapport 2008-12-17
Företagens användning av IT 2007 Rapport 2007-12-17
Företagens användning av IT 2006, korrigerad version 2007-02-20 Rapport 2007-01-15
Företagens användning av datorer och Internet 2005 Rapport 2005-12-20
Nordic Information Society Statistics 2005 Rapport 2005-12-15
Indicators for the Information Society in the Baltic Region 2005 Rapport 2005-12-15
Företagens användning av datorer och Internet 2004 Rapport 2004-12-20
Företagens användning av datorer och Internet 2003 Rapport 2004-01-28
Nordic Information Society Statistics 2002 Rapport 2003-12-01
Företagens användning av datorer och Internet 2002 Rapport 2003-12-01
Företagens användning av datorer och Internet 2001 Rapport 2003-12-01
The ICT sector in the Nordic countries 1995–2000 Rapport 2003-12-01
The ICT sector in the Nordic countries 1999 Rapport 2003-12-01
Use of ICT in Nordic enterprises 1999/2000 Rapport 2003-12-01
Use of ICT in Nordic enterprises 2000/2001 Rapport 2003-12-01
Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Rapport 2003-12-01
IT i hem och företag Rapport 2001-02-02

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0116