Till innehåll på sidan

Vattenuttag

Undersökningar om Vattenuttag

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag

Industrins vattenanvändning

Statistikansvarig myndighet:

För statistik om Industrins vattenanvändning hänvisas från och med 6 oktober 2017 till Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.

Industri, Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag

Jordbrukets vattenanvändning

Statistikansvarig myndighet:

För statistik om Jordbrukets vattenanvändning hänvisas från och med 6 oktober 2017 till Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.

Djur, Vatten, Vattenanvändning, Vattenuttag