Till innehåll på sidan

Försäljning

Undersökningar om Försäljning

Omsättningsstatistik för näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar omsättning, moms och export per bransch. Uppgifterna avser det som företag lämnar in till Skatteverket i momsdeklarationen. På uppdrag kan statistik tas fram på de olika delar som samlas in i momsdeklarationen, exempelvis omsättning för varor med en särskild momssats.

Företag, Försäljning, Import och export, Omsättning, Moms

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Försäljning, Handel, Livsmedel

Regional omsättningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar omsättning per bransch och region och görs på uppdrag av exempelvis analysföretag och kommuner. Omsättningsuppgifterna baseras på företagsuppgifter i MOMS-registret som med hjälp av information från Företagsregistret har fördelats ut på företagets arbetsställen. Den regionala indelningen kan exempelvis vara för en kommun eller län men även andra indelningar kan göras.

Arbetsställen, Försäljning, Handel, Omsättning, Moms