Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2016 SM 2017-05-18
Löner för arbetare inom privat sektor 2016 SM 2017-05-18
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2015 SM 2016-05-20
Löner för arbetare inom privat sektor 2015 SM 2016-05-20
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2014 SM 2015-05-20
Löner för arbetare inom privat sektor 2014 SM 2015-05-20
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2013 SM 2014-05-21
Löner för arbetare inom privat sektor 2013 SM 2014-05-21
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2012 SM 2013-05-21
Löner för arbetare inom privat sektor 2012 SM 2013-05-21
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2011 SM 2012-05-22
Löner för arbetare inom privat sektor 2011 SM 2012-05-22
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2010 SM 2011-05-24
Löner för arbetare inom privat sektor 2010 SM 2011-05-24
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2009 SM 2010-05-25
Löner för arbetare inom privat sektor 2009 SM 2010-05-25
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2008 SM 2009-05-26
Löner för arbetare inom privat sektor 2008 SM 2009-05-26
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 SM 2008-05-22
Löner för arbetare inom privat sektor 2007 SM 2008-05-22
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2006 SM 2007-05-22
Löner för arbetare inom privat sektor 2006 SM 2007-05-22
Löner för arbetare inom privat sektor 2005 SM 2006-05-22
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2005, korrigerad version 2008-01-28 SM 2006-05-22
Löner för arbetare inom privat sektor 2004 SM 2005-05-20
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2004 SM 2005-05-20
Löner för arbetare inom privat sektor 2003 SM 2004-05-13
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2003 SM 2004-05-13
Löner för arbetare inom privat sektor 2002 SM 2003-05-22
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2002 SM 2003-05-22
Löner för arbetare inom privat sektor 2001 SM 2002-05-07
Löner för tjänstemän inom privat sektor 2001 SM 2002-05-07

Artiklar

En miljon uppgifter grund för lönestatistiken

2014-09-29

Nu i slutet på september drar SCB igång den årliga insamlingen av löne­statistiken. Varje år är runt 8 000 privata arbets­givare skyldiga att redovisa löne­uppgifter för sina anställda så att statistiken kan samman­ställas. Lagom till midsommar landar sedan snitt­lönerna uppdelat på yrke i databaserna.

Arbetsmarknad, Löner

Närbild på provrör
Yrke viktigt för utrikes föddas lön

2014-09-29

Utrikes födda tjänar 91 procent av vad inrikes födda gör. Om man tar hänsyn till faktorer som yrke, utbildning och kön minskar dock skillnaden väsentligt. I enskilda yrken, till exempel kemiingenjör och tandläkare, finns dock löneskillnader som inte kan förklaras.

Arbetsmarknad, Löner, Integration och segregation, Kvinnor och män

Unga samtalar vid konferensbord
Byta arbetsgivare en lönsam affär

2013-11-27

Drygt en halv miljon arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden bytte arbetsgivare mellan åren 2008 och 2012. Statistiken visar att det kan löna sig ekonomiskt. Löneutvecklingen var klart sämre bland dem som stannat hos sin arbetsgivare än de som bytt. Bäst löneutveckling fick män i offentlig sektor som valde att byta till en privat arbetsgivare.

Arbetsmarknad, Ekonomi, Löner, Kvinnor och män

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0103