På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Befolkningsstatistik

Nästa publicering: 2016-02-22

Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd

9 845 155

Antal personer 30 november 2015

1,04 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Vid halvårsskiftet i år var Sveriges folkmängd 9 793 172 personer, 4 894 904 kvinnor och 4 898 268 män. Sedan årsskiftet är det en ökning med 20 000 kvinnor och 26 000 män. En folkökning har skett i alla län utom Norrbotten och i åtta av tio kommuner. Störst ökning hade storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Rekordmånga kvinnor utvandrade under 2014

Utvandringen fortsatte att ligga på en hög nivå under 2014 – totalt utvandrade 51 200 personer från Sverige. När det gällde kvinnorna har aldrig så många utvandrat ett enskilt år. Flest personer flyttade till Norge, som var särskilt populärt hos svenskfödda utvandrare. 

Vägen från ensamstående förälder till sambo

Av de personer som år 2011 var ensamstående med barn under 18 år var det drygt hälften som fortfarande var det 2014. Mer än två av tio hade blivit sambo eller gift sig.

Åtta av tio delar hushåll med någon

Den 31 december 2014 fanns det 4 274 433 hushåll i Sverige. De allra flesta av oss, 37,4 procent av befolkningen, ingick i hushållstypen Sammanboende med barn 0-24 år, och 80,6 procent delar hushåll med minst en person.

Många barn föds under vår och sommar

Antalet födda barn ökade under 2014, för tredje året i rad. Vår- och sommar­månaderna är de vanligaste födelse­månaderna och juli blev förloss­nings­avdel­ningarnas mest hektiska månad med 10 560 födslar. Liksom tidigare år föddes fler pojkar än flickor.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Preliminär befolkningsstatistik (månad, kvartal, halvår samt 1 november)

Slutlig befolkningsstatistik (år)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Befolkningsstatistiken finns på olika regionala nivåer, som hela riket, län, kommuner och församlingar. Statistiken kan skräddarsys efter kundens behov eller köpas i form av färdiga tabeller.

BEFPAK

BEFPAK består av färdiga tabeller med befolkningsstatistik och ingår i SCB:s statistikpaket. Statistikpaketen används bl.a. i den regionala och kommunala planeringen och redovisas för län, kommun, församling och delområden i kommuner.

Månadsstatisitk

Månadsstatisitk för den egna kommunen kan beställas i form av färdiga tabeller och levereras varje månad.

Regionala befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser på regional nivå görs på uppdrag till dig som alltid behöver aktuell befolkningsstatistik.

Personalstatistik

Vi skapar tabeller som visar en organisations sammansättning med avseende på mångfald. Uppgifter om anställda, t.ex. anställningsform, avdelning och förvaltning kan kombineras med uppgifter från SCB om utländsk respektive svensk bakgrund och födelseland (grupperad).

Församlingsstatistik

Befolkningsstatistik per helår för församlingar kan beställas. I tabellerna ingår folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd och befolkningsförändringar fördelat på kön.

Kontaktinformation

För mer information:
befolkning@scb.se

Dessutom kan statistik tas fram för postnummerområden och rutor i olika storlekar eller områden som användarna själva definierar.
För mer information:
regionalt@scb.se

Statistik kan också tas fram för tätorter/småorter.
För mer information:
mark.vatten.gis@scb.se

Kontakta oss

befolkning@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/be0101