Befolkningsstatistik - Statistiska centralbyrån

Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

Korrigering 2014-11-12

Excelfilen under tabellen "Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2013" har korrigerats. 

Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2014:

Folkmängden i Sverige har fortsatt att öka under första halvåret 2014. Folkmängden uppgick vid halvårsskiftet till 9 694 194 personer, en ökning med 49 330 personer sedan årskiftet. Ökningen beror på både en större invandring än utvandring och ett födelseöverskott. Oroligheterna i Syrien har medfört en stor invandring och är en förklaring till den stora folkökningen. De syriska medborgarna var den enskilt största gruppen invandrare.  Läs hela statistiknyheten

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 9 728 498  (Antal personer)

30 september 2014
Förändring: 1,07 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/BE0101

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter