Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

Inför Mors dag

På söndag den 25 maj är det mors dag i Sverige, en dag för 2,8 miljoner kvinnor och deras drygt 5,9 miljoner barn. I Sverige har vi uppmärksammat dagen sedan 1919. Då hade den redan firats några år i USA, men firandet kan härledas tillbaka till antikens Grekland som hyllade modersgudinnan Rhea med en vårfest.  Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 9 684 858  (Antal personer)

31 maj 2014
Förändring: 1,00 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Senast publicerat

Nästa publicering Nästa publicering: 2014-08-13

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/BE0101

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter