Befolkningsstatistik - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Befolkningsstatistik

Nästa publicering: 2015-04-08

Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd

9 753 627

Antal personer 31 januari 2015

1,05 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Stor ökning av ensamkommande flyktingbarn

Under 2014 sökte drygt 7 000 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige vilket var 83 procent fler än året innan. Totalt var det 81 301 personer som sökte asyl, den största gruppen var syriska medborgare.

Läs hela statistiknyheten

Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla

Artiklar

Europas befolkning – detaljerna träder fram

På den relativt lilla yta som Europa omfattar ryms en enastående mångfald både vad gäller naturgivna förutsättningar, markanvändning, befolkning och bosättningsmönster.

Var åttonde person flyttade under 2013

Under 2013 flyttade mer än en miljon personer inom Sverige. Det motsvarar var åttonde person i befolkningen. Framförallt var det unga personer och familjer med små barn som flyttade. Två av tre flyttade inom den egna kommunen.

Internationella adoptioner minskar

Antalet adoptioner minskade 2013 för fjärde året i rad och uppgick till 1 132. Det är de internationella adoptionerna som står för nästan hela minskningen. Kina är fortfarande det vanligaste ursprungslandet för internationella adoptioner, trots att adoptionerna därifrån minskat kraftigt under senare år.

Giftermål mer populärt än partnerskap

Flest samkönade äktenskap ingicks 2009, när det blev lagligt för personer av samma kön att gifta sig med varandra. Då om­vand­lades också många partner­skap till äkten­skap. De sam­könade äkten­skapen som ingicks 2009 var fler än de partner­skap som ingicks när det blev möjligt 1995.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Statistikens kvalitet

Preliminär befolkningsstatistik (månad, kvartal, halvår samt 1 november)

Slutlig befolkningsstatistik (år)

Statistikens framtagning

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Befolkningsstatistiken finns på olika regionala nivåer, som hela riket, län, kommuner och församlingar. Statistiken kan skräddarsys efter kundens behov eller köpas i form av färdiga tabeller.

BEFPAK

BEFPAK består av färdiga tabeller med befolkningsstatistik och ingår i SCB:s statistikpaket. Statistikpaketen används bl.a. i den regionala och kommunala planeringen och redovisas för län, kommun, församling och delområden i kommuner.

Månadsstatisitk

Månadsstatisitk för den egna kommunen kan beställas i form av färdiga tabeller och levereras varje månad.

Regionala befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser på regional nivå görs på uppdrag till dig som alltid behöver aktuell befolkningsstatistik.

Personalstatistik

Vi skapar tabeller som visar en organisations sammansättning med avseende på mångfald. Uppgifter om anställda, t.ex. anställningsform, avdelning och förvaltning kan kombineras med uppgifter från SCB om utländsk respektive svensk bakgrund och födelseland (grupperad).

Församlingsstatistik

Befolkningsstatistik per helår för församlingar kan beställas. I tabellerna ingår folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd och befolkningsförändringar fördelat på kön.

Kontaktinformation

För mer information:
befolkning@scb.se

Dessutom kan statistik tas fram för postnummerområden och rutor i olika storlekar eller områden som användarna själva definierar.
För mer information:
regionalt@scb.se

Statistik kan också tas fram för tätorter/småorter.
För mer information:
mark.vatten.gis@scb.se

Kontakta oss

befolkning@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/be0101