Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Världsstatistikdagen: JOS ger bättre statistik

Senast uppdaterad: 2020-10-20

FN menar att tillförlitlig statistik är vägen att gå för att nå en värld av hållbar utveckling. SCB:s vetenskapliga tidskrift Journal of Official Statistics är en av pusselbitarna för att nå dit.

JOS firar 35 år i år

I dag firas världsstatistikdagen världen över. Årets tema är ”Connecting the world with data we can trust” och betonar vikten av att vi ska kunna lita på att de data vi får är sanna, äkta och användbara. FN:s generalsekreterare António Guterres menar att denna dag ska användas till att visa hur världens gemensamma utmaning att nå en hållbar utveckling beror på hur väl vi kan använda data och statistik.

I Sverige har statistikmyndigheten SCB huvudansvaret för vår officiella statistik. Sedan 35 år ger SCB fyra gånger per år ut den vetenskapliga tidskriften Journal of Official Statistics, JOS. David Sundström är en av chefredaktörerna.

– För att nå målen som FN eftersträvar krävs att ett statistiskt-metodologiskt utvecklingsarbete görs av forskare i statistik, verksamma vid såväl universitet som statistikmyndigheter världen över, säger han.

JOS bidrar till dessa mål, eftersom tidskriften är internationellt respekterad och en viktig källa för att sprida information om utveckling av metoder relevanta för officiell statistikproduktion.

– Merparten av våra läsare har högre akademisk bakgrund, till exempel forskare som arbetar med metoder inriktade mot officiell statistik eller personal som arbetar med metodutveckling på statistiska byråer, säger Suad Elezovic, också han en av chefredaktörerna för JOS.

Tidskriften tar upp en stor mängd ämnen. Några exempel är hur man förebygger eller kompenserar för bortfall, hur uppgiftslämnarbördan kan minskas, metoder för att beräkna prisutveckling och hur nya datakällor kan användas.

Länkar

Alla årgångar av JOS finns fritt tillgängliga att läsa här