Till innehåll på sidan

Våra tjänster

SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik som finns tillgänglig på denna webbplats och i vår statistikdatabas. Som komplement erbjuder vi ett antal tjänster.

Öppna data

Vi erbjuder data från statistikdatabasen och skolenhetsregistret via API för att du ska kunna ta del av den på ett enkelt sätt. Geodata är också exempel på öppen data som vi tillgängliggör utan kostnad.

Beställa data och statistik

Här hittar du de tjänster vi erbjuder mot avgift. Du kan bland annat få hjälp med att utföra en undersökning, anpassade uttag ur våra register, eller tillgång till mikrodata. 

Index

För att kunna mäta förändringar över tid har vi tagit fram index för ett flertal kategorier. Ett index med rätt användning hjälper dig som användare att få en tillräckligt god uppskattning på utvecklingen.

Arkiv

Du kan begära ut handlingar ur SCB:s arkiv, till exempel för forskningsändamål.

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00