Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

23 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2020 Rapport
Statistiknyhet
2021-01-21 Brottsförebyggande rådet
December 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-01-21 Brottsförebyggande rådet
4:e kvartalet 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-01-21 Brottsförebyggande rådet
2020 Tabell och diagram 2021-01-21 Försäkringskassan
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden, Annual review with a focus on the principle of leaving no one behind 2020 Rapport 2021-01-21 Statistiska centralbyrån
December 2020 Tabell och diagram 2021-01-22 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-01-22 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-01-22 Trafikanalys
2019 Statistiknyhet 2021-01-25 Statens energimyndighet
3:e kvartalet 2020 Tabell och diagram 2021-01-25 Försäkringskassan
Januari 2021 Tabell och diagram 2021-01-26 Pensionsmyndigheten
December 2020 Tabell och diagram 2021-01-26 Pensionsmyndigheten
4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2021-01-26 Skogsstyrelsen
2020 Databas
SM
2021-01-26 Skogsstyrelsen
2020 Databas 2021-01-26 Statistiska centralbyrån
December 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-01-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto December 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-01-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor November 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-01-27 Statistiska centralbyrån
Inkomster och skatter 2019 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-01-27 Statistiska centralbyrån
2018-2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-01-27 Statistiska centralbyrån