Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

57 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
April 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-25 Statistiska centralbyrån
April 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-25 Statistiska centralbyrån
Läsår 2020/2021 SM
2022-05-25 Statistiska centralbyrån
2022-2040 Databas
Statistiknyhet
2022-05-25 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-25 Statistiska centralbyrån
Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-25 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-25 Konjunkturinstitutet
April 2022 SM
2022-05-27 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln April 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-27 Statistiska centralbyrån
April 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-27 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Tabell och diagram
2022-05-27 Statistiska centralbyrån
April 2022 Databas
2022-05-27 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-27 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2022 Databas
2022-05-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto April 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-30 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Mars 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-30 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Mars 2022 Databas
2022-05-30 Statistiska centralbyrån