Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

25 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Tillfällig föräldrapenning Januari 2023 Databas
2023-02-06 Försäkringskassan Försäkringskassan
Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl 2022 Databas
2023-02-06 Försäkringskassan Försäkringskassan
Den svenska statsskulden Januari 2023 Rapport
2023-02-07 Riksgäldskontoret Riksgäldskontoret
Statens nettolånebehov Januari 2023 Rapport
2023-02-07 Riksgäldskontoret Riksgäldskontoret
Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet 2022 Tabell och diagram
2023-02-07 Pensionsmyndigheten Pensionsmyndigheten
Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet 2021 Tabell och diagram
2023-02-07 Pensionsmyndigheten Pensionsmyndigheten
Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2022 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2023-02-07 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen
Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 4:e kvartalet 2022 Databas
2023-02-07 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen
Arbetskraftsundersökningarna 4:e kvartalet 2022 Statistiknyhet
2023-02-07 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Industrins orderingång och omsättning December 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-02-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Den svenska statsskulden Januari 2023 Databas
2023-02-08 Statistiska centralbyrån Riksgäldskontoret
Studieskulder och inbetalning av studiestöd 2022 Databas
2023-02-08 Centrala studiestödsnämnden Centrala studiestödsnämnden
Omsättning inom tjänstesektorn Hushållskonsumtion December 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-02-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Transportsektorns energianvändning 2021 Statistiknyhet
2023-02-08 Statens energimyndighet Statens energimyndighet
Produktionsvärdeindex December 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-02-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Tjänsteproduktionsindex December 2022 Databas
2023-02-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Industriproduktionsindex December 2022 Databas
2023-02-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån