Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

14 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2019 Tabell och diagram 2020-01-20 Försäkringskassan
Läsår 2019/2020 Tabell och diagram 2020-01-21 Statistiska centralbyrån
November 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-01-21 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-22 Trafikanalys
1:a halvåret 2019 Databas
Statistiknyhet
2020-01-22 Statistiska centralbyrån
December 2019 Tabell och diagram 2020-01-23 Statistiska centralbyrån
2019 Tabell och diagram 2020-01-23 Försäkringskassan
September 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-23 Statistiska centralbyrån
December 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-23 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Tabell och diagram
2020-01-23 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-01-23 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-24 Statistiska centralbyrån
December 2019 Tabell och diagram 2020-01-24 Försäkringskassan
3:e kvartalet 2019 Tabell och diagram 2020-01-24 Försäkringskassan