Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

24 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Juni 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-19 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-19 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-19 Statistiska centralbyrån
2019 SM
Statistiknyhet
2019-08-20 Statistiska centralbyrån, Statens jordbruksverk
2:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-20 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-08-20 Skogsstyrelsen
Preliminär befolkningsstatistik på riksnivå Juni 2019 Tabell och diagram 2019-08-20 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Tabell och diagram 2019-08-20 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-20 Statistiska centralbyrån
Utrikes födda efter födelseland och antal år sedan senaste invandring 2018 Databas 2019-08-20 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-20 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-20 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-22 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-22 Statistiska centralbyrån
Juli 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-22 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-22 Statistiska centralbyrån
2018 SM 2019-08-22 Statistiska centralbyrån
Juli 2019 Tabell och diagram 2019-08-22 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-22 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-22 Statistiska centralbyrån