Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

31 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Juni 2020 Databas 2020-08-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2020 Tabell och diagram 2020-08-17 Försäkringskassan
Juli 2020 Tabell och diagram 2020-08-17 Försäkringskassan
Juni 2020 Tabell och diagram 2020-08-18 Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Databas
SM
2020-08-18 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-08-18 Statistiska centralbyrån
Juli 2020 Tabell och diagram 2020-08-18 Pensionsmyndigheten
Augusti 2020 Tabell och diagram 2020-08-18 Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-08-18 Skogsstyrelsen
Juli 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-08-18 Skogsstyrelsen
2020 Databas
SM
Statistiknyhet
2020-08-18 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-08-18 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-18 Statistiska centralbyrån
Juli 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-08-18 Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-08-19 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-19 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Tabell och diagram 2020-08-19 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2020 Databas 2020-08-20 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-20 Statistiska centralbyrån