Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

29 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Allmän, förenklad fastighetstaxering 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-02-22 Statistiska centralbyrån
Januari 2019 Tabell och diagram 2019-02-22 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
Statistiknyhet
2019-02-26 Statistiska centralbyrån, Statens energimyndighet
2018 Rapport
Tabell och diagram
2019-02-26 Socialstyrelsen
Februari 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-27 Konjunkturinstitutet
2017 Databas
Tabell och diagram
2019-02-27 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 4:e kvartalet 2018 Databas 2019-02-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-27 Statistiska centralbyrån
Namnstatistik, hela befolkningen 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2019 Databas 2019-02-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor December 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-27 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 4:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-02-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Januari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-27 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
SM
2019-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-28 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Januari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-28 Statistiska centralbyrån