Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

29 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2016/2017 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-25 Statistiska centralbyrån
2017 Statistiknyhet 2018-04-25 Trafikanalys
Oktober 2017 Tabell och diagram 2018-04-25 Statens skolverk
Oktober 2017 Tabell och diagram 2018-04-25 Statens skolverk
2017 Tabell och diagram 2018-04-26 Statistiska centralbyrån
Mars 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-26 Statistiska centralbyrån
April 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-26 Konjunkturinstitutet
Höstterminen 2017 Tabell och diagram 2018-04-26 Statens skolverk
2018-2070 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Februari 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-04-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Mars 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-26 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-04-27 Statistiska centralbyrån
2017 Tabell och diagram 2018-04-27 Statistiska centralbyrån
Mars 2018 SM 2018-04-27 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-04-27 Statistiska centralbyrån
Mars 2018 Databas 2018-04-27 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Mars 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-04-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-04-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-04-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-04-27 Statistiska centralbyrån