Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2018 Databas
Tabell och diagram
2019-04-23 Statistiska centralbyrån
April 2015-2018 Tabell och diagram 2019-04-23 Statistiska centralbyrån
April 1995-2014 Tabell och diagram 2019-04-23 Statistiska centralbyrån
Mars 2019 Tabell och diagram 2019-04-24 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-04-24 Statistiska centralbyrån
2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-24 Trafikanalys
April 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-25 Konjunkturinstitutet
2017/2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-25 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2018 Tabell och diagram 2019-04-25 Statens skolverk
2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-25 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-25 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Rapport
Tabell och diagram
2019-04-25 Trafikanalys
Mars 2019 SM 2019-04-26 Statistiska centralbyrån
December 2018 Tabell och diagram 2019-04-26 Försäkringskassan
2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2019-04-26 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-04-26 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas 2019-04-26 Statens energimyndighet
Mars 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-26 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Mars 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Februari 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån