Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

26 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-03 Statistiska centralbyrån
2020-2030 Databas
SM
Statistiknyhet
2020-06-03 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2020-06-03 Socialstyrelsen
PVI April 2020 April 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-04 Statistiska centralbyrån
April 2020 Databas 2020-06-04 Statistiska centralbyrån
2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-04 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2020 Databas 2020-06-04 Statistiska centralbyrån
April 2020 Databas 2020-06-04 Statistiska centralbyrån
April 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-04 Statistiska centralbyrån
April 2020 Databas 2020-06-04 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
SM
Statistiknyhet
2020-06-04 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Delpublicering boende 2018 Databas 2020-06-04 Statistiska centralbyrån
Hälsa 2018 Databas 2020-06-04 Statistiska centralbyrån
Demokrati 2018 Databas 2020-06-04 Statistiska centralbyrån
December 2019 Tabell och diagram 2020-06-05 Försäkringskassan
Maj 2020 Rapport 2020-06-05 Riksgäldskontoret
April 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-06-05 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Tidskrift 2020-06-05 Statistiska centralbyrån
Val idag Maj 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-08 Statistiska centralbyrån
Betalningsbalansen och utlandsställning 1:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-08 Statistiska centralbyrån