Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

38 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
3:e kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
SM
2018-12-17 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
1980-2017 Rapport
Statistiknyhet
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
November 2018 Databas
Databas
2018-12-17 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statistiska centralbyrån
2015-2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
November 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2017 Databas
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
1990-2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket
2017 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2018-12-18 Socialstyrelsen
Oktober 2018 Tabell och diagram 2018-12-18 Statistiska centralbyrån
November 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-12-18 Statistiska centralbyrån
2012-2016 Databas
Tabell och diagram
2018-12-18 Statistiska centralbyrån
2010-2016 Databas
Tabell och diagram
2018-12-18 Statistiska centralbyrån
Miljöräkenskaper 2016 Rapport
Tabell och diagram
2018-12-18 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenhet 1980-2017 Databas 2018-12-19 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-19 Konjunkturinstitutet
3:e kvartalet 2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-19 Trafikanalys
Arbetsmarknad, boende, demografi, flyttmönster och utbildning 2017 Databas 2018-12-19 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
Tabell och diagram
2018-12-19 Statistiska centralbyrån