Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

24 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2019 Databas
SM
Tabell och diagram
2019-09-23 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Tabell och diagram 2019-09-23 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenhet 1980-2018 Databas 2019-09-24 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-24 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Tabell och diagram
2019-09-24 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-09-24 Socialstyrelsen
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-09-25 Socialstyrelsen
2:a kvartalet 2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-25 Trafikanalys
Vårterminen 2019 Tabell och diagram 2019-09-26 Statens skolverk
Export och import av varor Juli 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-09-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-26 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-26 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 2:a kvartalet 2019 Databas 2019-09-26 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-26 Statistiska centralbyrån
September 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-26 Konjunkturinstitutet
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-09-26 Socialstyrelsen
Augusti 2019 Databas 2019-09-26 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-09-26 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2019-09-26 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tidskrift
2019-09-27 Statistiska centralbyrån