Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

42 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2016 Tabell och diagram 2017-12-11 Naturvårdsverket
Materialflödesstatistik 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-12 Statistiska centralbyrån
Konsumentprisindex November 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-12 Statistiska centralbyrån
Läsår 2016/2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-12 Statistiska centralbyrån
2015 Databas
SM
Statistiknyhet
2017-12-12 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2016 Databas
Statistiknyhet
2017-12-13 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Databas 2017-12-13 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Statistiknyhet
Tidskrift
2017-12-13 Statistiska centralbyrån
Allmän, förenklad fastighetstaxering 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-13 Statistiska centralbyrån
2015 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-13 Statistiska centralbyrån
November 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-14 Statistiska centralbyrån
September 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-14 Statistiska centralbyrån
2017 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-14 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Oktober 2017 Databas 2017-12-14 Statistiska centralbyrån
Depåstockar Oktober 2017 Databas 2017-12-14 Statistiska centralbyrån
November 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-12-14 Skogsstyrelsen
3:a kvartalet 2017 Rapport
Tabell och diagram
2017-12-14 Trafikanalys
Läsår 2015/16 SM
Tabell och diagram
2017-12-14 Statistiska centralbyrån
2014-2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-14 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2016 Databas
Tabell och diagram
2017-12-14 Statistiska centralbyrån