Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

26 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Integration – en beskrivning av läget i Sverige 2019 Rapport
Statistiknyhet
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Tabell och diagram
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
Läsår 2018/2019 Tabell och diagram 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Tabell och diagram 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2019-11-21 Myndigheten för kulturanalys
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-21 Statistiska centralbyrån
Läsår 2018/2019 Databas 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-22 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-26 Statistiska centralbyrån
2017 Tabell och diagram 2019-11-26 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-26 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-27 Statistiska centralbyrån