Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

50 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Vårterminen 2021 Tabell och diagram
2021-11-30 Statens skolverk
1999-2019 Rapport
Tabell och diagram
2021-11-30 Socialstyrelsen
Oktober 2021 Databas
2021-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-11-30 Statistiska centralbyrån
November 2021 Tabell och diagram
2021-11-30 Pensionsmyndigheten
Oktober 2021 Tabell och diagram
2021-11-30 Pensionsmyndigheten
2021 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-11-30 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-11-30 Statistiska centralbyrån
1973-2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-12-01 Socialstyrelsen
2020 Databas
2021-12-01 Statens energimyndighet
Oktober 2021 Databas
2021-12-01 Försäkringskassan
1987-2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-12-02 Socialstyrelsen
Val idag November 2021 November 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-02 Statistiska centralbyrån
Analysverktyg 2019 2019 Tabell och diagram
2021-12-02 Statistiska centralbyrån