Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 19 okt
  IT – utgifter ökar i stora företag

  De sammanlagda utgifterna för hård- och mjukvara i företag uppgick till 65,2 miljarder kronor år 2017. Det är en ökning med drygt 18 procent i jämförelse med föregående år. Jämfört med år 2016 har de största företagen (250 anställda eller fler) ökat sina utgifter med drygt 20 procent. De största företagen står för 68 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.

 • 18 okt
  Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016

  I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016. Ökningen skedde främst i tillverkningsindustrin och inom utvinning av mineral medan övriga branscher minskade. Under samma period ökade Sveriges BNP med 15 procent. Detta innebär att kemikalieintensiteten, det vill säga ton kemikalier per producerad krona, har minskat under denna period.

 • 18 okt
  Antalet fast anställda ökade

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 119 000 i september 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 67 000 jämfört med september 2017. Antalet fast anställda ökade med 71 000 till 3 868 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,4 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 330 000 och arbetslöshetstalet var 6,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt att arbetslösheten ökade och uppgick till 6,5 procent.

 • 17 okt
  70 000 unga får rösta för första gången i Europaparlamentsvalet

  I vårens europaparlamentsval är det 489 000 unga som får rösta för första gången i ett val till Europaparlamentet. Av dem är det 70 000 som inte hade möjlighet att rösta i höstens val. Totalt är det 7,3 miljoner svenska medborgare folkbokförda i Sverige som får rösta i europaparlamentsvalet.

 • 17 okt
  Minskad upplåning för bank och bostadssektorn

  Den totala upplåningen för bank och bostadssektorn uppgick vid slutet av september till 4 234 miljarder kronor, en minskning med 95 miljarder kronor jämfört med föregående månad. För banksektorn är det främst räntebärande värdepapper denominerad i utländsk valuta som ligger bakom minskningen. För bostadssektorn har minskningen primärt orsakats av värdepapper denominerade i svenska kronor.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 196 177

augusti 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,5 %

september 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 331,14

september 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 2 2018 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Personal från utlandet ökar kraftigt

Utländsk arbetskraft har ökat kraftigt sedan 90-talet i Sverige. Ungefär 33 000 heltidstjänster sysselsattes av personal som var folkbokförd i andra länder 2016. Malmö kommun står för den största ökningen.

620 000 i Sverige ofrivilligt utan arbete

År 2017 var 11 procent av befolkningen 20–64 år ofrivilligt utan arbete. Då ingår både arbetslösa och de som står utanför arbetskraften på grund av exempelvis sjukdom. Det är en minskning sedan 2005, då andelen var 14 procent.

Dyrt att studera utomlands som free-mover

Att studera utomlands innebär ofta avgifter och andra extra kostnader, i alla fall om man ordnar utlandsstudierna själv. Därför har de som har ordnat sina utlandsstudier själva också betydligt högre genomsnittliga studieskulder.

Fler artiklar

Aktuellt

Kom till Statistikforum 2018

Temat för årets Statistikforum är Statistik för alla! Möt inspirerande talare som Lena Andersson, prisbelönt författare och journalist, och Michael Björn, forskningsansvarig på Ericsson Consumer Lab. 

Läs mer och anmäl dig här

70 000

unga får i vårens europaparlamentsval rösta för första gången. I europaparlamentsvalet är det sammanlagt 489 000 unga som får rösta för första gången i ett val till Europaparlamentet.  Totalt är det 7,3 miljoner svenska medborgare folkbokförda i Sverige som får rösta i europaparlamentsvalet. 

Läs mer om Europaparlamentsval 2019, preliminärt röstberättigade

Tillväxten fortsatt hög

Den svenska ekonomin fortsatte att växa starkt andra kvartalet, och det med en inflationstakt som i nästan två år hållit sig väl i nivå med Riksbankens mål. Arbetslösheten har dock slutat minska.

SCB-indikatorer september

Kalendarium

Hela kalendariet