Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 23 feb
  Bättre lönsamhet - främsta skälet till innovationer inom logistik

  43 procent av svenska företag som bedriver innovationsverksamhet introducerade en innovation inom logistik under åren 2014-2016. Främsta skälet till det var att förbättra företagets resultat. Det visar den senaste innovationsundersökningen.

 • 23 feb
  Taxeringsvärdet ökade för jämförbara lantbruksenheter

  Taxeringsvärdet för lantbruksenheter med typkoderna 110 Lantbruksenhet, obebyggd och 120 Lantbruksenhet, bebyggd blev totalt 1 070 miljarder kronor i och med den allmänna fastighetstaxeringen för år 2017.

 • 22 feb
  Värdet av hushållens bostadsrätter minskade

  Hushållens finansiella nettoförmögenhet, mätt som de finansiella tillgångarna minus skulderna, minskade och uppgick vid slutet av fjärde kvartalet 2017 till 9 175 miljarder kronor. Prisnedgång på bostadsrätter bidrog till den lägre förmögenheten.

 • 22 feb
  Fordonsindustrin fortsätter att öka

  Det fjärde kvartalet 2017 ökade antalet anställda med 2,4 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,6 procent och antalet lediga jobb ökade med 10,0 procent.

 • 22 feb
  Sysselsättningen ökade främst bland utrikes födda under 2017

  Under 2017 var i genomsnitt 5 022 000 sysselsatta i åldern 15–74 år, vilket är en ökning med 112 000 jämfört med 2016. Sysselsättningen ökade främst bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 358 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,7 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016. Ungdomsarbetslösheten minskade för tredje året i följd. Under 2017 minskade den med 1,1 procentenheter och uppgick till 17,8 procent.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 120 242

december 2017

Inflationstakt enligt KPIF 1,7 %

januari 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 322,51

januari 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 3 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Aktuellt

Ökad efterfrågan från utlandet

Avslutningen av 2017 var övervägande positiv för den svenska ekonomin. Produktion och konsumtion fortsatte att stiga och industrins orderingång ökade, i synnerhet från exportmarknaden.

Nya numret av SCB-Indikatorer

2 291

så många snöskotrar nyregistrerades i januari 2018. Totalt fanns 180 724 snöskotrar i trafik i landet i slutet av 2017.  

Läs mer om fordonsstatistik

Lokalt demokratiarbete vanligt i kommunerna

Medborgarförslag, medborgarråd, medborgar­dialog och medborgar­undersökningar är vanligt förekommande i kommunerna.

Läs mer om demokratistatistik

Kalendarium

Hela kalendariet