Till innehåll på sidan

Ny statistik, publiceras vardagar 9.30

Fler statistiknyheter Kommande statistik
arrow_forward Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) 8,6 %

november 2020

arrow_forward Folkmängd 10 380 245

november 2020

arrow_forward Tillväxttakten för utlåning till hushåll 5,3 %

november 2020

arrow_forward Inflationstakt enligt KPIF 0,5 %

december 2020 jämfört med samma period föregående år

arrow_forward Konsumentprisindex (KPI) 339,34

december 2020

arrow_forward BNP, volymförändring (säsongrensad) 4,9 %

kvartal 3 2020 jämfört med föregående period