Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 13 dec
  Fastighetsbeståndet taxerat till drygt 8 100 miljarder

  Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 112,1 miljarder kronor eller 1,4 procent i och med 2017 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 8 103 miljarder kronor.

 • 13 dec
  Byggrelaterade branscher uppe på högre höjder 2016

  Företag inom byggrelaterade branscher ökade sin omsättning rejält under 2016 till följ av en ökad efterfrågan vilket bland annat belyses av att påbörjade lägenheter ökade med 26 procent jämfört med föregående år.

 • 13 dec
  7 av 10 hade etablerad ställning på arbetsmarknaden två år efter yrkeshögskoleutbildning

  Av de examinerade från yrkeshögskoleutbildningar 2013 hade 69 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden 2015. Bland studerande som fullföljt en kompletterande utbildning eller avslutat en lång särskild kurs på folkhögskolan hade cirka 30 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden och 30 procent studerade året efter utbildningen.

 • 13 dec
  Fortsatt god tillväxt

  Sveriges ekonomi fortsatte att växa tredje kvartalet 2017 då BNP ökade i en snabbare takt än genomsnittet de senaste tio åren. Bakom uppgången stod främst en bred uppgång för de fasta bruttoinvesteringarna, där ökningar noterades för samtliga investeringstyper.

 • 12 dec
  Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

  Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i november (1,8 procent i oktober). KPIF steg med 0,2 procent från oktober till november 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i november (1,7 procent i oktober).

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 103 843

oktober 2017

Inflationstakt enligt KPIF 2,0 %

november 2017 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 324,04

november 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 3 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

C och MP samarbetar mest över blockgränserna

I landets kommunfullmäktige är blockpolitiken inte lika tydlig som i riksdagen. Centerpartiet och Miljöpartiet är de partier som i störst utsträckning ingår i olika blocköverskridande samarbeten på kommunnivå. Den enskilt vanligaste kombinationen är de fyra allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet.

2 små barn på promenad 145 000 barn i Sverige har låg inkomststandard

Av alla barn i Sverige bor 7 procent i en familj med låg inkomststandard, vilket betyder att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. Andelen är högre bland utrikes födda barn, särskilt bland dem som bott en kort tid i Sverige.

En äldre kvinnas händer Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Pensionens storlek grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv, och hur mycket man arbetar och vilken lön man har får därför betydelse för vilken inkomst man har som pensionär.

Fler artiklar

Aktuellt

SCB förändrar Partisympatiundersökningen

När Partisympatiundersökningens novembermätning presenterades den 5/12 redovisade SCB för första gången skattningar av valresultatet ”om det varit val idag”, för åtta regioner i Sverige.

SCB förändrar Partisympatiundersökningen

13

kilo kläder och textilier köper vi per person och år. Det kan till exempel vara juldukar, julgardiner och jultröjor. Och under ett år slänger vi hela 8 kilo textil i soporna.

Lär dig mer om statistiken bakom skräpet

Investeringar driver tillväxten

Det som främst bidrog till uppgången av BNP tredje kvartalet var de fasta bruttoinvesteringarna. Att det är investeringar som driver utvecklingen är ett tecken på att det råder högkonjunktur.

Nya numret av SCB-Indikatorer

Kalendarium

Hela kalendariet