Till innehåll på sidan

Om SCB

SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. Vi har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att vi ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Dessutom ska vi samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige.

Vi bedriver också långsiktiga samarbetsprojekt med statistikbyråer i utvecklingsländer, som finansieras av Sida.

SCB finns i både Stockholm och Örebro och har cirka 1300 medarbetare, varav drygt 100 är fältintervjuare. De samlar in uppgifter till våra undersökningar runtom i landet. Totalt omsätter verksamheten över en miljard kronor årligen, varav hälften är statligt anslag.

Uppgiftslämnarna viktiga för statistiken

Statistiken som vi tar fram bygger i stor utsträckning på uppgifter som företag, myndigheter och enskilda personer lämnar till oss i olika undersökningar.

Uppgiftslämnarna är mycket viktiga för statistikens kvalitet. Vi jobbar därför ständigt med att underlätta möjligheterna att bidra till statistiken.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade

De insamlade uppgifterna måste också bearbetas med hög kvalitet för att man ska kunna lita på statistiken. Vi är certifierade enligt standarden ISO 20252 för marknads-, opinions- och samhällsundersökningar. Certifieringen bekräftar att vi uppfyller grundläggande kvalitetskrav vid framställning av statistik.

SCB:s miljö­lednings­system är också certifierat enligt den internationella miljö­led­nings­standarden ISO 14001.

SCB är kvalitetscertifierat

SCB:s miljöarbete