Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, augusti 2017:

Ökad tillväxttakt för hushållens lån i augusti 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-09-27 9.30

I augusti hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1 procent, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,1 procentenheter jämfört med i juli.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 683 miljarder kronor i augusti. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 231 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 3 035 miljarder i augusti. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 203 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,2 procent i augusti, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i juli.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,4 procent i augusti. Det är en ökning jämfört med juli då den var 8,3 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,6 procent i augusti, vilket innebär en ökning jämfört med föregående månad då den var 5,5 procent. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 199 respektive 449 miljarder i augusti.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, augusti 2017

Minskad kredittillväxt för företagen

I augusti var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,1 procent, vilket kan jämföras med föregående månad då den var 5,0 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 169 miljarder kronor.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i augusti till 704 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 368 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 444 miljarder.

Oförändrad bolåneränta i augusti

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,58 procent i augusti. Det innebär att den var oförändrad jämfört med juli. Även den rörliga bolåneräntan var oförändrad jämfört med föregående månad och uppgick till 1,56 procent i augusti.

I augusti var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med juli. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag ökade med 0,01 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 0,10 procent i augusti.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag minskade från 1,26 procent i juli till 1,11 procent i augusti. Även den rörliga räntan minskade jämfört med föregående månad och uppgick till 1,03 procent i augusti. Det kan jämföras med juli då den var 1,29 procent.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i augusti till 0,01 procent. Det betyder att den var oförändrad jämfört med juli. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,07 procent i augusti, vilket kan jämföras med -0,08 procent i juli.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya låne-
avtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-
avtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till hushåll
Ränta,
icke-
finansiella
företags
nya
låneavtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till icke-
finansiella
företag
Aug-16
1,91% 1,59% 7,5% 1,27% 6,7%
Jul-17
1,94% 1,58% 7,0% 1,26% 5,0%
Aug-17
1,92% 1,58% 7,1% 1,11% 4,1%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 10,1 procent i augusti, vilket är en minskning jämfört med juli då den var 10,5 procent. M1 uppgick i augusti till 2 651 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, ökade från 8,2 procent i juli (reviderad) till 8,5 procent i augusti. Totalt uppgick M3 till 3 212 miljarder i augusti.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, augusti 2017

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2017-10-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se

Emil Jansson

Telefon
010-479 43 57
E-post
emil.jansson@scb.se