Till innehåll på sidan

Antal fruktträd 2012

Serie:
JO33 - Trädgårdsinventeringen
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-jo33sm1301_pdf
ISSN:
1654-4145 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-05-15
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se