Till innehåll på sidan

Uppkommet farligt avfall

Ton

diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-15

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se