Till innehåll på sidan

Uppkommet farligt avfall

2010-2020, ton

Uppkommet farligt avfall

Kommentarer

Diagrammet visar mängderna farligt avfall som uppkom totalt i Sverige under 2010, 2012, 2014, 2016 2018 och 2020. Uppgifterna redovisas i ton. Ökningen mellan 2018 och 2020 beror på ett förtydligande av klassning av ett visst mineraliskt avfall ifrån gruvbranschen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-15

Har du frågor om statistiken?

Alexander Dimberg

Telefon
010-479 44 17
E-post
alexander.dimberg@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se