Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2016:

Kommunala skattesatsen höjs i 63 kommuner

Statistiknyhet från SCB 2015-12-17 9.30

Den genomsnittliga kommunalskatten höjs nästa år, från 31,99 till 32,10 procent. Det är dock endast i 63 kommuner som invånarna får en höjd skatt. För det stora flertalet invånare är kommunalskatten oförändrad. Invånarna i nio kommuner får till och med en sänkt skatt.

Ökningen på 0,11 procentenheter beror på att den primärkommunala skatten i genomsnitt ökar med 0,05 procentenheter medan den landstings-kommunala skatten ökar med 0,06 procentenheter. För 28 av de 63 kommunerna beror den höjda skatten enbart på en höjd landstingskommunal skatt.

Störst förändringar

Av de 63 kommuner som väljer att höja sin skatt är det Vadstena som höjer skattesatsen mest, ökningen är med 1,25 procentenheter och uppgår därmed till 33,50 procent. Österåkers kommun är den kommun som sänker den totala skattesatsen mest. Där sänks den med 0,50 procentenheter och uppgår då till 30,25 procent.

Högst skatt i Munkedal och lägst i Vellinge

Munkedal är den kommun i landets som får den högsta kommunalskatten nästa år, skatten blir 35,11 procent. Näst högst skatt får Arjeplog och Pajala båda med en skatt på 34,84 procent. Liksom tidigare år har invånarna i Vellinge landets lägsta skatt, den uppgår till 29,19 procent. Dock skiljer det endast 0,01 procentenheter till kommunerna Kävlinge och Solna vars skattesatser uppgår till 29,20 procent.

Ökningen i linje med tidigare år

De senaste åren har den genomsnittliga kommunalskatten höjts med 0,13 procentenheter vilket innebär att höjningen med 0,11 procentenheter 2016 ligger i linje med de senaste årens årliga förändringstal. Under mitten av 2000-talet ökade inte kommunal¬skatten fullt så här mycket, vissa år sänktes den till och med.

Stockholm och Västerbotten skatteväxlar

Stockholms län och Västerbottens län skatteväxlar 2016. I Stockholms län avser skatteväxlingen utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheten (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Detta innebär att invånarna i vissa Stockholms kommuner får en höjd primärkommunal skatt och sänkt landstingskatt, men totalt sett är kommunalskatten oförändrad. De kommuner i Stockholm som trots skatteväxlingen får en förändrad kommunalskatt, väljer att förändra skatten av andra anledningar som inte kan hänföras till skatteväxlingen.

I Västerbotten skatteväxlar kommunerna med landstingen på grund av huvud-mannaskapsförändringar gällande hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Den höjda primärkommunala skatten kompenseras dock inte av sänkt landstingsskatt vilket totalt sett ger en höjd skatt för invånarna i Västerbotten.

Skatteunderlaget ökade med 3,2 procent

Skatteunderlaget ökade med 3,2 procent mellan beskattningsåren 2014 och 2013. Mest ökade skatteunderlaget i Sundbyberg och Solna med 6,4 resp. 5,3 procent. Säffle och Storfors var de kommuner där skatteunderlaget minskade mest. I dessa kommuner minskade skatteunderlaget med 1,1 resp. 1,0 procent.

Skattekraften högst i Danderyd

Skattekraften, som bygger på inkomster och folkmängden i Sverige år 2014, uppgick till 194 220 kr per invånare. Detta var en ökning med 2,1 procent. Året innan ökade skattekraften något mer, då med 2,4 procent. Högst skattekraft i landet fanns i Danderyds kommun vars skattekraft uppgick till 78 procent över riksgenomsnittet.

Definitioner och förklaringar

Den genomsnittliga kommunalskatten består av såväl den primärkommunala skatten som den landstingskommunala skatten. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare. Den genomsnittliga skattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Nästa publiceringstillfälle

2016-12-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Marie Glanzelius

Telefon
010-479 60 11
E-post
marie.glanzelius@scb.se