Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2019

Den totala kommunala skattesatsen höjs med 7 öre i genomsnitt nästa år

Statistiknyhet från SCB 2018-12-14 9.30

Den totala kommunala skattesatsen ökar i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,19 procent. Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och landstingsskattesats. Landstingsskattesatsen höjs med 0,10 procentenheter medan den kommunala skattesatsen minskar något.

Total kommunal skattesats 2016-2019, genomsnitt för riket*
 2016201720182019
Kommunal skattesats
20,75 20,75 20,74 20,70
Landstingsskattesats
11,35 11,36 11,39 11,49
Total kommunal skattesats
32,10 32,12 32,12 32,19

*Anledningen till att siffrorna inte summerar beror på avrundning

Lägst skattesats i Österåkers kommun

Österåkers kommun kommer att sänka den kommunala skattesatsen nästa år med 0,25 procentenheter och blir då den kommun i landet med lägst total kommunal skattesats. Skattesatsen uppgår efter sänkningen till 29,18 procent. Invånarna i Dorotea kommun kommer att ha högst skattesats nästa år. Skattesatsen uppgår där till 35,15 procent och är oförändrad jämfört med år 2018.

Störst förändringar för invånarna i Mullsjö och Vetlanda

För invånarna i Mullsjö kommun och Vetlanda kommun höjs den totala kommunala skattesatsen mest nästa år. I bägge kommunerna höjs både den kommunala skattesatsen och landstingsskattesatsen. Totalt sett är ökningen 1,00 procent i båda kommunerna. Invånarna i Mullsjö kommun har efter höjningen en total skattesats på 34,10 procent. I Vetlanda blir den totala skattesatsen 33,77 procent efter höjningen.

Fem landsting höjer landstingsskattesatsen nästa år

Landstingsskattesatsen höjs i fem landsting nästa år. I Blekinge höjs landstingsskattesatsen mest, höjningen är 0,85 procent. Övriga landsting som väljer att höja landstingsskattesatsen nästa år är landstingen i Södermanland, Jönköping, Skåne och Värmland.

Tre län skatteväxlingar om kollektivtrafik

Tre län kommer att skatteväxla kring kollektivtrafiken nästa år. Skatteväxlingen innebär en omfördelning av skatteuttaget. De tre län som skatteväxlar är Blekinge, Värmland och Södermanland. I samtliga fall kommer den kommunala skattesatsen att minska och den landstingskommunala skattesatsen att höjas med motsvarande. Skatteväxlingen i Blekinge kommer att motsvara 45 öre per intjänade hundra kronor. I Värmland blir skatteväxlingen 48 öre och i Södermanland 6 öre.

Skatteunderlaget ökade med 4,5 procent

Det totala skatteunderlaget ökade med 4,5 procent mellan beskattningsåren 2017 och 2016. Mest ökade skatteunderlaget i Åre och Sundbyberg. I bägge kommunerna ökade skatteunderlaget med 7,9 procent.

Skattekraften högst i Danderyd

Skattekraften, som bygger på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och folkmängden i Sverige år 2017, uppgick till 215 492 kronor per invånare. Det motsvarar en ökning med 3,2 procent. Det är en lägre ökning jämfört med både 2016 och 2015 då ökningarna var 3,4 respektive 3,9 procent. Högst skattekraft i landet fanns i Danderyd, vars skattekraft uppgick till 76 procent över riksgenomsnittet.

Marginell ökning av begravningsavgiften

Sedan 2017 gäller en enhetlig begravningsavgift för samtliga kommuner i landet med undantag för Stockholm och Tranås. Den enhetliga begravningsavgiften uppgår 2019 till 0,253 procent, vilket innebär en marginell ökning jämfört med 2018 då avgiften uppgick till 0,242 procent. Avgiften gäller för samtliga folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsverksamheten, därför har invånarna i dessa kommuner en begravningsavgift som skiljer sig från den enhetliga avgiften. I Stockholm uppgår begravningsavgiften 2019 till 0,065 procent och i Tranås till 0,240 procent. Den genomsnittliga begravningsavgiften för hela landet blir 0,231 procent, vilket är 0,01 procentenheter högre än året innan.

Definitioner och förklaringar

Den totala kommunala skattesatsen består av skattesats för kommuner och landsting. Skatteunderlaget avser den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer år t-2. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare. Den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, beräknas genom att väga den totala kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

De skattesatser som redovisas i denna statistiknyhet inkom till Skatteverket senast den 30 november 2018. De skattesatser som rapporterats till Skatteverket efter detta datum ligger inte till grund för denna statistiknyhet.

Den 18 januari 2019 publicerades uppdaterade skattesatser gällande Tierps kommun. Revideringen avser den kommunala skattesatsen och får då också en påverkan på den totala kommunala skattesatsen i kommunen. Revideringen påverkar även länsgenomsnittet för Uppsala län. Riksgenomsnittet är opåverkat av denna revidering. 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2019-12-17 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Marie Glanzelius

Telefon
010-479 60 11
E-post
marie.glanzelius@scb.se