Till innehåll på sidan

Balansräkning för regioner år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
Immateriella anläggningstillgångar 663 670 832 1 369 1 705
Materiella anläggningstillgångar 137 222 150 936 167 682 183 747 188 403
Finansiella anläggningstillgångar 45 655 44 943 44 006 44 388 52 254
Bidrag till statlig infrastruktur 2 443 2 377 2 247 2 116 1 995
Omsättningstillgångar 87 542 94 096 99 873 114 844 139 457
TILLGÅNGAR 273 524 293 017 314 641 346 464 383 813
Eget kapital 51 907 54 603 55 263 67 716 86 922
Avsättningar 97 184 105 145 115 627 125 654 131 358
Långfristiga skulder 59 376 61 927 72 414 74 053 66 789
Kortfristiga skulder 65 059 71 343 71 337 79 041 98 743
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 273 524 293 017 314 641 346 464 383 813

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den regionkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se