• 11
  sep

  Ökad sysselsättning bland kvinnorna

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 863 000 i augusti 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013. Antalet arbetslösa var 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

 • 11
  sep

  Inflationstakten -0,2 procent

  Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var 0,0 procent. Från juli till augusti 2014 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i augusti.

 • 11
  sep

  Fortsatt stigande småhuspriser på bred front

  Priserna på småhus steg med 3 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2014, jämfört med föregående period mars – maj 2014. Under perioden steg priserna i nästa alla län. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna med 6 procent. Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga län.

 • 09
  sep

  Minskad produktion inom näringslivet

  Produktionen inom näringslivet minskade med 0,6 procent i juli jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juli 2013 ökade produktionen med 0,6 procent i kalenderkorrigerade tal.

 • Fler pressmeddelanden
 • Nytt Hack for Sweden hålls 2015

  Hack for Sweden är en tävling dit utvecklare, programmerare och andra bjuds in för att skapa applika­tioner med hjälp av myndig­heters öppna data. Nu är det klart att Hack for Sweden hålls för andra gången 2015.

 • 6,2

  procent av de röstberättigade kommer att rösta för första gången i årets val enligt en uppskattning från Valmyndigheten. Läs mer om unga i demokratin.

 • Pressträff för BNP andra kvartalet

  SCB bjuder in till pressträff den 18 september i samband med publiceringen av National­räken­skaperna för andra kvartalet 2014. Då presenteras tillväxten i den svenska ekonomin.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter