• 23
  apr

  Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

  Cirka 40 kommuner, oftast storstadskommuner och residensstäder, har en större andel av befolkningen med hög utbildningsnivå än riksgenomsnittet, som är 25 procent.

 • 22
  apr

  Anställda ökade med 74 000

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 701 000 i mars 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 personer jämfört med mars 2013. Antalet arbetslösa var 440 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 4,0 procent och uppgick i genomsnitt till 158,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet sysselsatta och en arbetslöshet som var 8,1 procent.

 • 16
  apr

  Ökad upplåning i obligationer

  Den utestående skuldstocken i räntebärande värdepapper hos svenska emittenter ökade under mars. Ökningen skedde på obligationsmarknaden där hälften av stockökningen utgjordes i svenska kronor och hälften i utländska valutor. På penningmarknaden minskade däremot den utestående skuldstocken, företrädesvis av penningmarknadsinstrument utgivna i svenska kronor.

 • 15
  apr

  Syrienkonflikten leder till ökad invandring

  Konflikten i Syrien har lett till en av 2000-talets största flyktingströmmar. I början av prognosperioden kommer invandringen till Sverige därför till stor del präglas av att människor har lämnat Syrien. Alla invandrare är inte flyktingar, det finns många olika skäl att flytta till Sverige och i år beräknas 127 000 invandra.

 • Fler pressmeddelanden
 • Träffa SCB under Nyföretagarveckan

  Under Nyföretagarveckan 22-25 april får du som funderar på att starta, eller redan driver ett företag, information och inspiration av myndigheter och andra rådgivare.

 • 1,3

  procent av Sveriges landyta består av tätorter. I dessa tätorter bor 85 procent av befolkningen.

 • Sverige har en åldrande befolkning

  Medelåldern har stigit från 37,1 år 1968 till 41,2 år 2013. Andelen äldre, 65 år och däröver, har under samma period ökat från 13,4 procent till 19,4 procent. Se vår analys i Statistik­atlasen.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter