• 16
  okt

  Ökad upplåning i dollar

  Svenska emittenter hade vid slutet av september månad en sammanlagd skuld i räntebärande värdepapper på 6 565 miljarder kronor nominellt. Det är en ökning från augusti med 107 miljarder kronor. Både penningmarknadsinstrument och obligationer bidrog till ökningen, de förra med 49 miljarder, vilket innebär en ökning med 5 procent och de senare med 58 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 1 procent.

 • 16
  okt

  Mjukvara är företagens största it-utgift

  Företagens utgifter för it uppgick till 42 miljarder kronor förra året. Jämfört med 2012 har de största företagen ökat sina utgifter med totalt 25 procent. Nära hälften av it-utgifterna gick till köp av mjukvara. De största företagen, de med 250 anställda eller fler, står för 65 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.

 • 14
  okt

  Inflationstakten -0,4 procent

  Inflationstakten var -0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var -0,2 procent. Från augusti till september 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,3 procent i september.

 • 09
  okt

  Fortsatt stigande småhuspriser

  Priserna på småhus steg med drygt 3 procent under tredje kvartalet 2014, jämfört med andra kvartalet. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna på småhus stigit med 7 procent.

 • Fler statistiknyheter
 • Nytt Hack for Sweden hålls 2015

  Hack for Sweden är en tävling dit utvecklare, programmerare och andra bjuds in för att skapa applika­tioner med hjälp av myndig­heters öppna data. Nu är det klart att Hack for Sweden hålls för andra gången 2015.

 • 10 550 

  kronor om året lägger ett svenskt hushåll i snitt på utemåltider. Det är 3,3 procent av ett hushålls totalutgifter.

 • Felaktiga uppgifter om sysselsättning

  På sociala medier har det förekommit felaktiga uppgifter om att SCB ska sluta att redovisa sysselsättningen för åldern 20–64. Detta stämmer inte.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter