Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-10-28

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

2022-09-02: De detaljerade årsberäkningarna avseende år 2020 som publicerades den 30:e maj, har bearbetats vidare och idag har mer detaljerade tillgångs- och användningstabeller och input-outputtabeller publicerats på hemsidan.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

0,9 %

Referenstid: kvartal 2 2022 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

5 451 813

miljoner kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI)

5 607 954

miljoner kronor

Referenstid: 2021

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

3,8 %

Referenstid: kvartal 2 2022 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

523

tusen kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

538

tusen kronor

Referenstid: 2021

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2022

2022-08-29

Sveriges BNP ökade med 0,9 procent under andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Tillväxten drevs av fasta bruttoinvesteringar och ökad hushållskonsumtion. BNP-tillväxten hölls tillbaka av ett negativt exportnetto. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2021 ökade BNP med 3,8 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommentarer till beräkningarna BNP-kvartal Tidskrift 2022-08-29
Kommentarer till beräkningar BNP-kvartal Tidskrift 2022-05-30
Kommentarer till beräkningarna BNP-kvartal Tidskrift 2022-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-11-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-08-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-05-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-02-26
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-11-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-08-28
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-05-29
National Accounts, Detailed Annual Calculations 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2019-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2017 SM 2019-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-11
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nr0103