Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-12

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd

10 523 709

Referenstid: januari 2023

0,6 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Ensamstående utan barn det vanligaste hushållet

2023-03-22

Det fanns 4 883 800 hushåll i Sverige den 31 december 2022. Det var en ökning med 52 000 hushåll, eller 1,1 procent jämfört med året innan. Den relativa ökningen av hushåll var större än Sveriges folkökning vilket gjorde att den genomsnittliga hushållsstorleken minskade något från 2,16 personer 2021 till 2,15 personer 2022.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tillsammans – integration i svenska samhället Rapport 2005-04-25

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/be0101