Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-09-14

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Statistiknyhet 2022-07-14: Prisbasbeloppet för år 2023

Information om nämnden för KPI

Läs mer om hur de höga energipriserna påverkar inflationen

Sveriges ekonomi – Svängande energipriser påverkar KPI

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt enligt KPIF

8,0 %

Referenstid: juli 2022 jämfört med samma period föregående år

Inflationstakt enligt KPI

8,5 %

Referenstid: juli 2022 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI)

371,28

Index 1980=100

Referenstid: juli 2022

Statistiknyheter

Konsumentprisindex (KPI), juli 2022

2022-08-12

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 8,0 procent i juli 2022. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent. Månadsförändringen från juni till juli var -0,2 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pr0101