Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI)

Nästa publicering: 2021-12-14

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt enligt KPIF

3,1 %

Referenstid: oktober 2021 jämfört med samma period föregående år

Inflationstakt enligt KPI

2,8 %

Referenstid: oktober 2021 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI)

346,44

Index 1980=100

Referenstid: oktober 2021

Statistiknyheter

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2021

2021-11-15

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 3,1 procent i oktober 2021. Det är en uppgång från september då inflationstakten var 2,8 procent. Månadsförändringen från september till oktober var 0,2 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0101