• 19
  sep

  Minskade kostnader för miljöskydd

  Den svenska industrins kostnader för miljöskydd år 2013 minskade med 1,1 miljarder kronor motsvarande cirka 9 procent jämfört med 2012. Både miljöskyddsinvesteringar och löpande kostnader sjönk. Totalt under 2013 var industrins kostnader för miljöskydd knappt 11,4 miljarder.

 • 18
  sep

  BNP ökade 2,6 procent andra kvartalet 2014

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 2,6 procent andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Hushållens konsumtionsutgifter och fasta bruttoinvesteringar bidrog mest till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2014 ökade BNP med 0,7 procent.

 • 16
  sep

  Nytt kartverktyg visualiserar koldioxidutsläpp

  SCB har tagit fram nya sätt att visualisera information om koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion.

 • 16
  sep

  Minskad upplåning i utländsk valuta

  Vid utgången av augusti månad uppgick den svenska värdepappersskulden till totalt 6 461 miljarder kronor. Det innebär en minskning från föregående period med 27 miljarder kronor. Det är värdepapper emitterade i utländsk valuta som har ett minskat utestående belopp med 39 miljarder kronor, medan de svenska värdepapperen ökar med 12 miljarder kronor.

 • Fler pressmeddelanden
 • Pressmeddelanden blir statistiknyheter

  Från den 22 september kommer dagens press­meddelanden att byta namn till statistik­nyheter. Det är enbart en namnändring, statistiken som publiceras under det nya namnet kommer inte förändras.

 • 1 132

  barn adopterades förra året, 538 flickor och 594 pojkar. Antalet adoptioner har minskat fyra år i rad.

 • Nytt nummer av Välfärd på väg!

  Tidskriften Välfärd kommer ut med ett nytt nummer den 29 september där arbetslivet tar stor plats. Du kan få tidningen digitalt genom att prenumerera på nyhetsbrevet.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter