På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 26
  maj

  Stark industri höjer prognosen för 2017

  Industriföretagen lämnar en prognos på 70,0 miljarder kronor (i löpande priser) för helåret 2017 enligt SCBs majenkät. Detta skulle innebära en ökning med 3 procent jämfört med det reviderade utfallet för 2016. Företagens lämnade prognoser i majenkäten är 124 miljoner kronor högre än vad som lämnades i SCBs februarienkät. Volymökningen för industrins investeringar 2017 förväntas bli 1 procent enligt prognosen.

 • 24
  maj

  Fortsatt stark trend inom bygg- och fordonsindustrin

  Det första kvartalet ökade antalet anställda med 2,6 procent jämfört med samma kvartal 2016, lönesumman ökade med 4,4 procent och antalet lediga jobb ökade med 14 procent.

 • 24
  maj

  Producentpriserna sjönk i april 2017

  Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent mellan mars och april. Under samma period steg priserna med 0,4 procent på importmarknaden och med 0,3 procent på exportmarknaden. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,7 procent.

 • 24
  maj

  Kraftig ökning av skyddade havsområden

  Under 2016 ökade arealerna av skyddade havsområden kraftigt, framförallt till följd av nya och utökade Natura 2000-områden utanför kusten vid Skåne, Kalmar och Gotlands län. Stora delar av de nya arealerna finns i Sveriges ekonomiska zon, det vill säga utanför länsgränserna.

 • 23
  maj

  Hushållens lån ökar i jämn takt

  Hushållens lån ökade med 6,8 procent i årstakt under första kvartalet 2017. Det var samma ökningstakt som fjärde kvartalet 2016. Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, uppgick till 57 miljarder kronor första kvartalet 2017 vilket var något lägre än motsvarande kvartal de fyra senaste åren.

 • Fler statistiknyheter

Kommande statistik

Nyckeltal för Sverige Fler nyckeltal

Lämna uppgifter

Deltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice

Statistikservice Frågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Artiklar Fler artiklar

Nyheter och pressmeddelanden Fler nyheter och pressmeddelanden

 • Hur såg Sverige ut förr i tiden?

  Hitta fakta i vårt omfattande utbud av historisk statistik från början av 1800-talet och framåt. Vi digitali­serar fortlöpande tryckta statistik­publikationer från förr.

 • 30

  procent av alla ungdomar födda 1995 saknar examen från gymnasieskolan.

 • Högkonjunkturen består

  Den ekonomiska korttidsstatistiken visar att det fortsatt råder ett starkt konjunkturläge. Arbetsmarknadsstatistiken indikerar att det har skett en förbättring på arbetsmarknaden första kvartalet i år efter en liten avmattning under fjolåret.