Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 20 nov
  Fondförmögenheten fortsätter att öka

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av september 2017 till 3 690 miljarder kronor. Det är en ökning med 86 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 82 miljarder kronor kvartalet innan. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 12 miljarder kronor.

 • 17 nov
  Kvinnor får barn tätare i dag än på 1970-talet

  I början på 2000-talet gick det vanligtvis tre år mellan första och andra barnet jämfört med nästan fyra år i mitten av 1970-talet. Tiden mellan barnen skiljer sig åt mellan mammor med olika utbildningsnivå och ålder samt mellan inrikes och utrikes födda mammor.

 • 17 nov
  Ökad upplåning i SEK

  Vid utgången av oktober uppgick den svenska skulden i räntebärande värdepapper till 7 719 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 158 miljarder kronor jämfört med utgången av september. Den kortfristiga upplåningen ökade med 95 miljarder kronor medan värdet på den långfristiga upplåningen ökade med 63 miljarder kronor, till störst del i obligationer emitterade i SEK.

 • 17 nov
  40 000 påbörjade lägenheter i flerbostadshus

  Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 49 800 lägenheter under de tre första kvartalen 2017. Det innebär en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2016 då 45 016 lägenheter började byggas.

 • 16 nov
  Antalet sysselsatta fortsätter att öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 041 000 i oktober 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med oktober 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 093 734

september 2017

Inflationstakt enligt KPIF 1,8 %

oktober 2017 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 323,38

oktober 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,3 %

kvartal 2 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

010-479 50 00

Mejla oss

Artiklar

En hand lägger glasflaska i återvinningscontainer Sverige når inte alla mål för materialåtervinning

Under 2016 materialåtervanns 69 procent av alla förpackningar i Sverige. Det innebär att vi når målet att 55 procent ska återvinnas. Men pantburkar och PET-flaskor måste vi bli bättre på att ta tillvara. Där nåddes inte målen på 90 procent materialåtervinning.

Närhet till mor- och farföräldrar minskar sjukskrivningar

Risken för sjukskrivning minskar för småbarnsföräldrar vars egna föräldrar bor i samma kommun. Närheten till farmor och farfar har störst betydelse för pappan innan barnen fyller fem år medan mormor och morfar blir viktiga för mamman när barnen fyllt sex år.

Man skjutsar kvinna på lastcykel Svenskfödda flest bland utvandrarna 2016

2016 utvandrade färre än 50 000 personer. Detta för första gången sedan 2010. Totalt utvandrade 45 878 personer, en minskning med 18 procent jämfört med året innan då 55 830 personer utvandrade. Flest personer flyttade till Danmark, men bland svenskfödda var Norge det vanligaste landet att flytta till.

Fler artiklar

Aktuellt

Prognosdagen 2017 - framtidens utbildning och arbetsmarknad

Den 14 december arrangerar SCB och Arbets­förmed­lingen, Prognosdagen 2017 i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som är vägledare, lärare, utbild­nings­planerare, utredare, forskare eller allmänt intresserad av utbildnings- och arbets­mark­nads­frågor.

Läs mer om Prognosdagen

3

år gick det vanligtvis mellan första och andra barnet i början av 2000-talet. I mitten av 1970-talet var motsvarande siffra nästan 4 år. 

Tid mellan barnen – Hur lång tid väntar föräldrar innan de får sitt andra barn?

SCB:s Demografidag kan ses på SVT

18 oktober höll SCB årets Demografidag. Nu finns möjlighet att i efterhand se hela seminariet på SVT Forum.

Demografidagen på SVT Forum