Startsida - Statistiska centralbyrån
  • Norden i siffror

    Nu finns statistik om de fem nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland, sammanställd i Nordisk statistisk årsbok 2014. Du kan ladda ner den gratis från vår webbplats.

  • –18,5

    procent var inflationen i Sverige år 1921. 

  • Höstens stora opinions­mätning

    En dryg månad efter riksdagsvalet är det nu återigen dags för Sveriges största återkommande opinions­mätning, SCB:s Partisympati­undersökning, PSU. 

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter