Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2018-04-24

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraftstalet

72,2 %

Referenstid: februari 2018

0,2 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetslöshet

6,3 %

Referenstid: februari 2018

-1,1 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

67,7 %

Referenstid: februari 2018

1,0 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

72,9 %

Referenstid: februari 2018

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

6,3 %

Referenstid: februari 2018

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

68,3 %

Referenstid: februari 2018

Statistiknyheter

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2018

2018-03-15

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 039 000 i februari 2018, icke säsongrensat. Det var en ökning med 119 000 jämfört med februari 2017. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,7 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 3,0 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017 SM 2018-02-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar ett arbete SM 2018-01-30
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005–2016 SM 2017-11-21
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-07
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetade timmar SM 2017-09-12
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-29
Bakgrundsfakta: Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie Rapport 2017-05-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för unga under sommarmånaderna SM 2017-05-30
Bakgrundsfakta: Analys av bortfallsbias avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Rapport 2017-05-29
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016 SM 2017-02-27
Arbetskraftsundersökningarna 2016 SM 2017-02-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-14
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015 SM 2016-11-22
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-08
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för heltidsstuderande 2005–2015 SM 2016-09-20
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-30
Jämförande studie AKU och Af 2015 Rapport 2016-06-30
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR Rapport 2016-06-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Mäns och kvinnors arbetsmarknad åren 2001–2016 SM 2016-05-26
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-12
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014 SM 2016-03-01
Arbetskraftsundersökningarna 2015 SM 2016-02-23
Arbetskraftsundersökningarna 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-16
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Undersysselsatta 2005–2014 SM 2015-11-17
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-03
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Frånvaromönster – annorlunda under mästerskap? SM 2015-09-22
Bakgrundsfakta: Bortfallsmönster i AKU Rapport 2015-09-03
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-27
Bakgrundsfakta: Measurement errors study in the Swedish labour force surveys Rapport 2015-08-24
Bakgrundsfakta: Estimating household-related parameters in the Swedish LFS – theory and practice Rapport 2015-08-12
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Den regionala arbetsmarknaden och flyttar över länsgränserna SM 2015-05-26
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-12
Bakgrundsfakta: Flow statistics – an early indicator of turning points on the labour market? Rapport 2015-04-30
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda SM 2015-02-24
Arbetskraftsundersökningarna 2014 SM 2015-02-17
Arbetskraftsundersökningarna 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-10
Arbetskraftsundersökningen – Tema: Övergången från arbete till pension 2012 SM 2014-11-18
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-06
Arbetskraftsundersökningen – Tema: Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen SM 2014-09-02
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-26
Arbetskraftsundersökningen – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005–2013 SM 2014-06-11
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-13
Bakgrundsfakta: Mätfelsstudie i AKU Rapport 2014-03-25
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2013 – Tema: Det outnyttjade arbetskraftsutbudet, 2001–2013 SM 2014-02-25
Bakgrundsfakta: Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna Rapport 2014-02-13
Arbetskraftsundersökningarna 2013 SM 2014-02-11
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-06
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2013 – Tema: Risker för långtidsarbetslöshet SM 2013-11-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2013 SM 2013-10-29
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2013 – Tema: Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa SM 2013-09-17
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (AF) arbetslöshetsstatistik – En jämförande studie Rapport 2013-09-12
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Part-time employed job seekers Rapport 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970–1986 Rapport 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Deltidssysselsatta arbetssökande Rapport 2013-08-27
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2013 – Tema: Ungdomsarbetslöshet - En europeisk jämförelse SM 2013-06-05
Bakgrundsfakta: Revising Surveys – Linking Old and New Data Rapport 2013-05-23
Bakgrundsfakta: Consistent Seasonal Adjustment Rapport 2013-05-23
Bakgrundsfakta: Youth unemployment – comparability in statistics between a number of European countries Rapport 2013-05-23
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-06
Bakgrundsfakta: Ungdomsarbetslöshet – jämförbarhet i statistiken mellan ett antal europeiska länder Rapport 2013-04-02
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2012 – Tema: Arbetad tid 2012 – Hur mycket arbetar vi och när? SM 2013-02-26
Arbetskraftsundersökningarna 2012 SM 2013-02-11
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-07
Bakgrundsfakta: Linking a system of time series, Recalculation of Labour Force Surveys 1987–1992 Rapport 2012-12-18
Bakgrundsfakta: Actual Hours Worked in the Swedish LFS – Four articles Rapport 2012-12-10
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-20
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2012 – Tema: Utvecklingen för personer ej i arbete 2005–2012 SM 2012-11-20
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2012 – Tema: Hur mycket jobbar vi i Sverige? SM 2012-09-18
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2012. Korrigerad 2012-09-27 SM 2012-08-28
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-29
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2012 – Tema: Personer utanför arbetskraften i åldern 15–74 år SM 2012-05-29
Arbetskraftsundersökningarna 2011 SM 2012-02-29
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-23
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2011 – Tema: Sysselsättning och arbetad tid i konjunkturförloppet SM 2012-02-23
Bakgrundsfakta: Urvals- och estimationsförfarandet i de svenska arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2005– Rapport 2011-11-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-15
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011 – Tema: Långtidsarbetslöshet bland personer i åldern 15–74 år SM 2011-11-15
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år – Fyra forskarperspektiv på arbetsmarknaden Rapport 2011-09-30
Bakgrundsfakta: Recruitment Statistics from the Swedish Labour Force Surveys Rapport 2011-09-26
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-30
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2011 – Tema: Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år SM 2011-08-30
Bakgrundsfakta: Basic principles for Labour Force Surveys (LFS) and labour market statistics Rapport 2011-06-22
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-24
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2011 – Tema: Externrekryterade 2005–2011 SM 2011-05-24
Arbetskraftsundersökningarna 2010 SM 2011-02-24
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2010 med Temadel: Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv 2001–2010 SM 2011-02-21
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2010 SM 2010-12-09
Bakgrundsfakta: Rekryteringsstatistik från Arbetskraftsundersökning (AKU) Rapport 2010-12-09
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-31
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 – Tema: Hur två kriser påverkade arbetsmarknaden SM 2010-05-25
Bakgrundsfakta: Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken Rapport 2010-05-25
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-20
Arbetskraftsundersökningarna 2009 SM 2010-03-04
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2009 – inkl. Tema: Undersysselsatta SM 2010-02-23
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2009 – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2008 SM 2009-11-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-05
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Att jämföra ungdomsarbetslösheten i Europa SM 2009-08-20
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Ungdomsarbetslöshet SM 2009-05-07
Arbetskraftsundersökningarna 2008 SM 2009-02-26
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-12
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2008 SM 2008-10-28
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-27
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-09
Arbetskraftsundersökningarna 2007 SM 2008-03-03
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-08
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-08
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-24
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Arbetskraftsundersökningarna 2006 SM 2007-02-22
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-08
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-09
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-17
Arbetskraftsundersökningarna 2005 SM 2006-04-07
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-09
Bakgrundsfakta: Flow Statistics from the Swedish Labour Force Survey Rapport 2005-12-06
Bakgrundsfakta: Flödesstatistik från AKU Rapport 2005-11-16
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-10
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-19
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-24
Arbetskraftsundersökningarna 2004 SM 2005-03-10
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-10
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-04
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-12
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-13
Arbetskraftsundersökningarna 2003 SM 2004-03-25
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-26
Arbetskraftsundersökningen i december 2003 SM 2004-02-03
Arbetskraftsundersökningen i november 2003 SM 2003-12-18
Arbetskraftsundersökningen i oktober 2003 SM 2003-11-20
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-10
Arbetskraftsundersökningen i september 2003 SM 2003-10-27
Arbetskraftsundersökningen i augusti 2003 SM 2003-09-18
Arbetskraftsundersökningen i juli 2003 SM 2003-08-27
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-15
Arbetskraftsundersökningen i juni 2003 SM 2003-07-29
Arbetskraftsundersökningen i maj 2003 SM 2003-06-24
Arbetskraftsundersökningen i april 2003 SM 2003-06-02
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-15
Arbetskraftsundersökningen i mars 2003 SM 2003-04-29
Arbetskraftsundersökningen i februari 2003 SM 2003-03-20
Arbetskraftsundersökningarna 2002 SM 2003-03-12
Arbetskraftsundersökningen i december 2001 SM 2003-03-12
Arbetskraftsundersökningen i januari 2003 SM 2003-02-20
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-10
Arbetskraftsundersökningen i december 2002 SM 2003-01-30
Arbetskraftsundersökningen i november 2002 SM 2002-12-19
Arbetskraftsundersökningen i oktober 2002 SM 2002-11-21
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-07
Arbetskraftsundersökningen i september 2002 SM 2002-10-25
Arbetskraftsundersökningen i augusti 2002 SM 2002-09-18
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2002 SM 2002-09-04
Arbetskraftsundersökningen i juli 2002 SM 2002-08-23
Arbetskraftsundersökningen i juni 2002 SM 2002-07-29
Arbetskraftsundersökningen i maj 2002 SM 2002-06-19
Arbetskraftsundersökningen i april 2002 SM 2002-05-31
Arbetskraftsundersökningarna 2001 SM 2002-05-08
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2002 SM 2002-05-07
Arbetskraftsundersökningen i mars 2002 SM 2002-05-02
Arbetskraftsundersökningen i februari 2002 SM 2002-03-21
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-13
Arbetskraftsundersökningen i januari 2002 SM 2002-02-21

Artiklar

Aktuellt

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0401