Till innehåll på sidan

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-09

Statistiken visar per kvartal lager av massaved och massaflis för alla typer av lagringsplatser (vid bilväg, terminal eller industri) och alla som har lager (industri, förvaltningar eller inköpsföretag).

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0306