Till innehåll på sidan

Statligt tandvårdsstöd

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-03

Statistiken avser att beskriva användningen av tandvårdsstödet och produktionen av tandvård (utförda åtgärder inom stödet).

Statistiken publiceras på Försäkringskassans hemsida.

För den här statistiken ansvarar:
Försäkringskassan

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Försäkringskassan

Telefon
08-786 90 00
E-post
statistikenheten@forsakringskassan.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sf0213