Till innehåll på sidan

Äldre

Artiklar om Äldre

SCB publicerar stor kartläggning av Sveriges äldre

Antalet personer som är 60 år eller äldre ökar mer än befolkningen som helhet. Nu publicerar SCB en stor kartläggning av Sveriges äldre, med allt från uppgifter om livslängd och hälsa till deltagande i samhällslivet.

Övrigt Etiketter: Befolkning Demografi Äldre

Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Pensionens storlek grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv, och hur mycket man arbetar och vilken lön man har får därför betydelse för vilken inkomst man har som pensionär.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Kvinnor och män Äldreomsorg Äldre

Var tredje 67-åring arbetar

Andelen äldre som arbetar har ökat kraftigt sedan åldersgränsen för rätten att fortsätta arbeta höjdes från 65 till 67 år. De äldre som arbetar gör det också i större omfattning än innan reformen genomfördes.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Äldreomsorg Äldre

Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas äldreomsorg

I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgsutbildade. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Utbildning Äldreomsorg Äldre