Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

Artiklar om Miljö och hållbar utveckling

Jakt på vildsvin ökar

Under alla år har älgen varit det mest jagade viltslaget i Sverige. Men för tio år sedan började vildsvinsjakten att öka – en trend som blivit starkare de senaste åren.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Kultur och fritid Miljö och hållbar utveckling Skog, jord och fiske

97 kilo matavfall per person från hushållen

Hushållen står för den största delen matavfall i Sverige. Under 2016 slängde hushållen 938 000 ton, eller 97 kilo per person. Det är cirka 75 procent av allt matavfall. Totalt slängdes det 1,3 miljoner ton matavfall, eller 129 kilo per person.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Klimat Miljö och hållbar utveckling

Sverige når inte alla mål för materialåtervinning

Under 2016 materialåtervanns 69 procent av alla förpackningar i Sverige. Det innebär att vi når målet att 55 procent ska återvinnas. Men pantburkar och PET-flaskor måste vi bli bättre på att ta tillvara. Där nåddes inte målen på 90 procent materialåtervinning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Klimat Miljö och hållbar utveckling

Industrins kostnader för miljöskydd står stilla

Industriföretagens kostnader för att minska sin miljöpåverkan har varit oförändrade i Sverige sedan 2001. Det visar statistik från SCB, som varje år mäter företagens investeringar och löpande kostnader för miljöskydd.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Miljö och hållbar utveckling

Statistik för en hållbar utveckling

Ingen ska vara fattig eller hungrig och all diskriminering av kvinnor ska avskaffas. Det är några saker som FN vill uppnå med Agenda 2030 och de 17 målen för en hållbar utveckling.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Jämställdhet Internationellt Klimat Miljö och hållbar utveckling

Intervju: Så arbetar SCB med de globala målen i Agenda 2030

Med statistik kan utvecklingen i Sverige och världen mätas. Utan tillförlitlig data är det omöjligt att veta om vi når målen för en hållbar utveckling.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Internationellt Miljö och hållbar utveckling

Utsläppen från transporter en växande utmaning

De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Det är framför allt utsläpp från sjöfarten som ligger bakom ökningen. Medan andra sektorer, till exempel tillverkningsindustrin och el- gas- och värmeverk, successivt minskat sina utsläpp, är nivåerna från transportrelaterade utsläpp oförändrade sedan millennieskiftet. Det visar SCB:s Miljöräkenskaper som följer utvecklingen för utsläpp av växthusgaser inom olika branscher.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Klimat Miljö och hållbar utveckling Transport och kommunikationer