Till innehåll på sidan

Skogsväsendet 1870–1910 (BiSOS Q)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet skogsväsendet.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q, Skogs­väsendet.

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

BiSOS Q Skogsväsendet. De årliga berätt­elserna är i huvudsak indelad i:

  • Skogsväsendet – omfattar bland annat krono­parker, flyg­sands­fält, virkes­utdriv­ning, skogs­odling och åter­växt, väg­anlägg­ningar, flott­leder, skogs­eldar, storm‑ och insekts­skador
  • Jaktväsendet – jakt­vård, rov­djur och till­gången och nyttigt vilt samt åtalade för­bryt­elser mot jakt­lagarna
  • Skogsundervisningen – skogs­institut och skogs­skolorna
  • Skogsstyrelsen handlagda mål.

 

Det första häftet utgörs av en över­sikt över skogs‑ och jakt­lag­stift­ningen i Sverige från tiden före 1718 och fram till 1870. Här finns både om sam­hälls­ägda skogar och om den enskilda skogs­hus­håll­ningen. I tabell­bilagan finns årliga upp­gifter i vissa fall ifrån 1738.