Till innehåll på sidan

Beskrivning av den äldre statistiken

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Innehållet i området äldre statistik beskrivet och strukturerat utifrån serie och typ av innehåll.

Innehåll på sidan

Statistikserier

Större delen av SCB:s publikationer ingår i serier som publicerats under en längre tidsperiod. Här finns en översikt över vilka serier som är digitaliserade. 

Officiell statistik 1811–1860

Kungl. kommissionen över tabellverket (Tabellkommissionen) började trycka Sveriges officiella statistik i början av 1800-talet. Utgivningen blev indelad i nio ämnesserier. Dessa nio serier fortsätter, när SCB bildats 1858, i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS).

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 1851–1917

Bokverket Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) är det viktigaste och mest omfattande verket med svensk officiell statistik från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. BiSOS är indelat i många ämnen fördelat på 23 serier och ersattes 1911 av serien Sveriges officiella statistik.

Statistisk årsbok för Sverige 1914-2014

1914 började den bok publiceras som kommit att symbolisera summan av statistisk informa­tion i Sverige, Statistisk årsbok för Sverige. För den som letar efter svensk statistik har årsboken med sin käll­för­teckning blivit den själv­klara ingången till svensk statistik.

Sveriges officiella statistik (SOS), utg. 1912–

När Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) lades ned i början av 1900‑talet, startade 1911 serien Sveriges officiella statistik (SOS), som till en början innehöll årsböcker inom olika ämnen.

Statistiska meddelanden (SM), utg. 1912–1953/1967

När Statistisk tidskrift lades ned 1913 behövdes en ny kanal för att presentera tillfälliga undersökningar och viss månadsstatistik. Det blev den nya serien Statistiska meddelanden (SM).

Serien Historisk statistik för Sverige

Denna serie innehåller längre tidsserier av äldre statistik från 1700-talet och framåt inom olika ämnesområden, såsom till exempel befolkning, väderlek, lantmäteri, jordbruk och utrikeshandel.

Allmän månadsstatistik 1963–1984

Ingick i Sveriges officiella statistik (SOS) 1975–2002.

Från och med 1998 utgavs den fullständiga versionen på internet, den tryckta versionen var ett urval.

Hushållens ekonomi 1940-1942 och 1958-1992

Den privata konsumtionen av varor och tjänster.

Annan historisk statistik

Digitaliserad statistik som inte ingår i de större statistikserierna eller från annan statistikproducent.

 Andra efterfrågade, digitaliserade publikationer

 

Äldre rapporter

Rapporter publicerat tidigare än 2006 har flyttats till området äldre statistik. Ett urval efterfrågade rapporter finns fortfarande kvar under undersökningssidorna och hittas genom vanliga söket.

Bibliografier

Statliga statistiska publikationer (bibliografi)

I bibliografin Statliga statistiska publikationer upptas såväl alla titlar i serien Sveriges officiella statistik (SOS) som andra viktigare publikationer rörande statistik, utgivna av SCB eller annan statlig myndighet.

Förteckningen omfattar publikationer utgivna från och med 1960. I de fall en serie utgivits löpande även före år 1960 finns den dock med. För den som vill ta del av den tidigare publiceringen hänvisas till tidigare årgångar av Statistisk årsbok (till och med 1997).

Förteckning över Statistiska meddelanden (SM) 1963–2001

Digitaliseringen av förteckningar över SM 1963–2001 är uppdelad på tre filer:

Sedan 2002 publiceras Statistiska meddelanden via SCB:s publiceringskalender.