Till innehåll på sidan

Socialtjänst 1918–1996

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet socialtjänst. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.