Till innehåll på sidan

Från fem till åtta partier i riksdagen

Publicerad: 2015-09-10

Efter varje riksdagsval står Sverige inför ett helt nytt politiskt läge. Sedan början av 1970-talet har partierna som suttit i regeringen och styrt landet varierat en hel del. I dag består riksdagen av åtta partier istället för fem.

Mellan 1973 och 1985 valdes samma fem partier in i riksdagen. Det var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna.

Men sedan dess har det hänt mycket. Miljöpartiet kom in i riksdagen för första gången 1988, men vid nästa val 1991 klarade partiet inte fyraprocentsspärren. Det gjorde däremot Kristdemokraterna och Ny Demokrati.

Miljöpartiet kom tillbaka

Kristdemokraterna har lyckats hålla sig kvar i riksdagen sedan dess, medan Ny Demokrati bara satt i riksdagen under en mandatperiod, 1991–1994. Vid valet 1994 gjorde dessutom Miljöpartiet comeback som riksdagsparti. Sedan valet 2010 sitter även Sverigedemokraterna i riksdagen, som nu består av åtta partier.

Riksdagens plenisal efter parti 2014

Grafik som visar partifördelningen i riksdagen efter valet 2014

Så här fördelades platserna i riksdagen efter valet 2014:

Logga Centerpartiet, 22 mandat

Logga Folkpartiet, 19 mandat

Logga Moderaterna, 84 mandat

Logga Kristdemokraterna, 16 mandat

LoggaSocialdemokraterna, 113 mandat

Logga Miljöpartiet, 25 mandat

Logga Vänsterpartiet, 21 mandat

Logga Sverigedemokraterna, 49 mandat

Antal röster avgör fördelningen av riksdagsplatser

Sverige har ett proportionellt valsystem. Det innebär att antalet röster partierna får i valen är det som avgör hur många platser de får i de folkvalda församlingarna. Till riksdagen finns det dock en fyraprocentsspärr. Det innebär att partierna måste samla ihop minst fyra procent av alla röster för att komma in i riksdagen.

Sedan 1994 är mandatperioderna fyra år. Med andra ord är det val till riksdagen vart fjärde år. Då väljs även representanter till landstingsfullmäktige (eller regionfullmäktige) som är länens högsta beslutande församling, och till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande församling. Innan dess var det allmänna val vart tredje år.

Socialdemokraterna mindre – Moderaterna större på 40 år

De riksdagspartier som varit störst och alltså har haft mest inflytande över politiken har varierat under den här perioden. Vid alla val sedan 1973 har Socialdemokraterna samlat ihop flest röster av de partier som valts in i riksdagen. Men partiet har minskat i storlek sedan dess. Under perioden 1973 fram till 2014 var partiet som störst 1982 med 45,6 procents väljarstöd. Som jämförelse samlade Socialdemokraterna ihop 31,0 procent av rösterna vid det senaste valet 2014.

Centern har minskat kraftigt

Även Centerpartiet har blivit ett betydligt mindre riksdagsparti om man tittar tillbaka till början av 70-talet. 1973 hade partiet 25,1 procent av rösterna. Vid valet 2014 fick Centerpartiet 6,1 procent av rösterna.

Moderaterna var däremot ett betydligt mindre parti på 70-talet än vad det är idag. 1973 fick partiet 14,3 procent av väljarstödet, mot 30,1 procent vid valet 2010. När rösterna hade räknats ihop på valnatten 2010 skiljde det bara 0,6 procentenheter mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Vid valet 2014 tappade Moderaterna och fick 23,3 procent av rösterna i riksdagsvalet.

Riksdagsval – Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna. Valresultat, andel röster efter parti och valår, 1973–2014

Största partiet erbjuds bilda regering

Efter ett riksdagsval får det största partiet erbjudande om att bilda regering. I en demokrati är det majoriteten som styr. Men det är mycket svårt för ett parti att få över hälften av mandaten i riksdagen och på så sätt få igenom sin politik helt på egen hand. Därför måste det största partiet ofta antingen samarbeta med andra partier i riksdagen eller bilda regering tillsammans med andra partier.

På 1970-talet samarbetade partierna politiskt i två olika block, det socialistiska blocket bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och det borgerliga blocket bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Sedan 1991 har Kristdemokraterna tillkommit i det borgerliga blocket. Miljöpartiet inledde på 1990-talet ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som kommit att kallas för det "rödgröna" blocket.

Första regeringen med S + Mp

Efter valen 1976, 1979, 1991, 2006 och 2010 har borgerliga partier bildat regering med först Centerpartiet och sedan Moderaterna som största parti. På 1970-talet bestod regeringarna av Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. Sedan tillkom Kristdemokraterna från valet 1991. I de övriga valen sedan 1973 har Sverige haft en socialdemokratisk regering. Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna för första gången i regering tillsammans med ett annat parti, Miljöpartiet.

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00