Till innehåll på sidan

Biobesök vanligast på Island

Publicerad: 2017-10-04

I undersökningen EU-SILC, som genomförs i EU:s medlemsländer samt i ytterligare några länder i Europa, ställdes år 2015 frågor om man varit på bio under de senaste 12 månaderna. Nära hälften, 46 procent, av EU:s befolkning över 16 år hade varit på bio under det senaste året.

Av de länder som genomförde undersökningen var andelen biobesökare högst på Island, 69 procent, följt av Danmark, 67 procent. Andelen i Sverige var 61 procent.

Lägst andel hade Makedonien, 13 procent. Även Rumänien, Serbien och Bulgarien hade relativt låga andelar, omkring en femtedel av befolkningen i dessa länder hade varit på bio det senaste året.

Karta: Andel av befolkningen i EU 16 år och äldre som varit på bio de senaste 12 månaderna, 2015. Procent.

Kontakt

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se