Till innehåll på sidan

Här bor Sveriges befolkning

Publicerad: 2017-03-06

Det finns flera olika sätt att beskriva spridningen av ett lands befolkning, där kartor ofta bidrar med en rumslig dimension som annars är svår att upptäcka. I ett Dorling-kartogram ersätts kommunernas ytor med cirklar som är proportionerliga mot befolkningens storlek. Då framgår tydligt var i landet Sveriges befolkning bor.

I kartan ser vi hur många kommuner som finns i varje län, det varierar från 1 i Gotlands län till 49 i Västra Götalands län. Men också att de flesta län har en befolkningsmässigt dominerande kommun, som Östersund i Jämtlands län eller Växjö i Kronobergs län. Det finns dock undantag där det är två kommuner som dominerar befolkningsmässigt, exempelvis Linköping och Norrköping i Östergötlands län samt Falun och Borlänge i Dalarnas län.

I norra Sverige finns flera av de större kommunerna vid kusten och mindre kommuner i länens inland. Men det finns också befolkningsmässigt mindre kommuner i de södra delarna av landet, exempelvis i gränstrakterna mellan Värmlands och Västra Götalands län och diagonalt ned mot gränsen mellan Östergötlands och Kalmar län.

Befolkningsstorlek per kommun, 2015

Bild på  ett Dorling-kartogram över Sverige

Kontakt

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se