Till innehåll på sidan

Långt till skolan i Ydre, Bräcke och Bjurholm

Publicerad: 2017-06-09

Hur långt man har mellan sitt hem och sin skola skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige. Kartan visar andelen elever i grundskolan som har 5 kilometer eller längre fågelvägen mellan sin bostad och skola. Totalt för hela landet är andelen 15 procent.

Det kan jämföras med att mer än hälften av grundskoleeleverna i Ydre, Bräcke och Bjurholm har minst 5 kilometer till den skola de går i. I 54 av Sveriges 290 kommuner har minst tre av tio elever en skolväg på minst 5 kilometer.

Lägst andel återfinns i Öckerö följt av Danderyd och Partille, där mindre än 5 procent av eleverna har ett avstånd på minst 5 kilometer till skolan. Av de 34 kommuner där mindre än 10 procent av grund­skoleeleverna har minst 5 km till skolan ligger 28 i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län.

Karta: Elever i grundskolan med 5 km eller längre till skolan hösten 2016

Kontakt

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se