Till innehåll på sidan

Tre av fyra idrottar på fritiden

Publicerad: 2017-01-25

Friluftsliv och idrott är något som många svenskar ägnar sig åt på fritiden. Idrottandet har också ökat sedan 2008 – inte minst bland kvinnorna. Numera ägnar sig tre av fyra kvinnor, 74 procent, åt träning på sin fritid.

Av dygnets 24 timmar behöver vi ägna en del åt arbete, studier, hushållsarbete och sömn. Hur mycket tid som sedan återstår varierar från person till person. Men de flesta har ändå en stund per dygn som kan räknas som fri tid. För att den fria tiden ska bli fritid krävs att vi fyller den med något som vi tycker om att göra. I Sverige är det många som väljer att lägga en del av den tiden på en eller flera fritidsaktiviteter.

Idrottandet har ökat

Svenskarna ägnar mycket av fritiden åt idrott och motion. Idrottandet har faktiskt ökat under senare år, särskilt bland kvinnorna.

Andel av befolkningen som idrottat mer än 20 gånger under den senaste 12-månadersperioden

Andel av befolkningen som idrottat mer än 20 gånger under den senaste 12-månadersperioden

Som vi kan se i diagrammet har andelen som utövar någon idrott fler än 20 gånger per år gått från 58 till 70 procent bland männen och från 60 till 74 procent bland kvinnorna under åren 2008–2015.

Populärast är att idrotta utomhus, 66 procent av kvinnorna och 60 procent av männen idrottar i friska luften fler än 20 gånger under ett år. Färre väljer att idrotta inomhus, exempelvis på ett gym. 41 procent av kvinnorna och 40 procent av männen gör det fler än 20 gånger per år.

Friluftsliv lockar många

Att vistas utomhus, till exempel i skogen eller på sjön, är något som många svenskar tycker om att göra på fritiden. 74 procent av befolkningen är ute i skog och mark minst någon gång under ett år. 57 procent är ute fler än fem gånger. Andelen som är ute i skog och mark fler än fem gånger har legat konstant sedan 2008–2009. En skillnad är att fler yngre män, i åldrarna 16-24 år, nu ägnar sig åt det.

Sverige har mycket kust och många svenskar ägnar sin fritid åt båtliv. Det är något vanligare bland män. 44 procent av alla män och 30 procent av kvinnorna är ute på sjön någon gång under året, för att fiska eller bara åka båt.

Vintersport är inte riktigt lika vanligt. Skridskor till exempel, ägnar sig 22 procent av männen och 16 procent av kvinnorna åt. En annan vintersport är längdskidåkning. Det är 17 procent av männen och 15 procent av kvinnorna som åker längdskidor varje år.

Unga kvinnor går mest på teater, konsert och dans

Kulturevenemang lockar något färre än idrotten på fritiden. 61 procent (64 procent av kvinnorna och 57 procent av männen) går på konsert, teater eller dansföreställning någon gång under ett år.

Allra vanligast är det bland de yngsta kvinnorna, 16–19 år, där 76 procent går på något evenemang. I alla åldrar förutom de allra äldsta, de som är över 80 år, är det fler kvinnor än män som tar del av något kulturevenemang. En femtedel av befolkningen gör det fler än tre gånger per år.

Äldre läser oftare böcker

Det är 74 procent av befolkningen som läser en bok minst någon gång om året. Att läsa varje vecka är ovanligast i åldrarna 16–29 år. De yngre läser mer sporadiskt, medan man i de äldre åldersgrupperna oftare läser regelbundet.

Bokläsning 2014–2015, andel i procent

Bokläsning 2014–2015, andel i procent

Bokläsandet är mer utbrett bland kvinnor, som vi kan se i diagrammet. Det gäller för alla åldrar. Hos männen är det vanligast att läsa varje vecka i pensionsåldern, medan det är vanligast bland kvinnorna som fyllt 50 år. Andelen som läser böcker varje vecka har legat stilla kring 30 procent bland männen sedan 2008, medan det märks en svag nedgång bland kvinnorna från 49 till 45 procent.

Det är färre som lyssnar på ljudböcker än som läser på traditionellt sätt. 20 procent av befolkningen gör det minst en gång per år. Till skillnad från bokläsandet, som är vanligare bland kvinnor, syns inga könsskillnader när det gäller boklyssnandet i befolkningen som helhet.

Yngre kvinnor vanligaste resenärerna

Det är 60 procent av befolkningen som reser bort på semester minst en vecka. I åldrarna under 50 år är semesterresor vanligast bland kvinnor. Bland de yngre kvinnorna, 16–19 år, reser 76 procent på semester och bland 20–29-åriga kvinnor rör det sig om 69 procent. Bland männen i samma åldersgrupper reser 66 respektive 60 procent på semester.

Varannan har tillgång till fritidsboende

Semestern kan förstås också tillbringas i en sommarstuga, husvagn, husbil eller annat fritidsboende. Det är fyra miljoner svenskar, alltså varannan man och kvinna över 16 år, som har tillgång till ett fritidsboende. Av dessa är det hälften som själva äger boendet, resten hyr eller lånar.

Kontakt

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se