Till innehåll på sidan

Barn flyttar till storstadsområden, men från storstäderna

Publicerad: 2018-12-10

Under 2017 gjorde barn under 18 år nära 90 000 flyttar över en kommungräns. För vissa kommuner är det ungefär lika många flyttar till kommunen som flyttar därifrån, men andra kommuner har ett flyttningsöverskott (fler flyttar in i kommunen) eller ett flyttningsunderskott (fler flyttar från kommunen).

Karta över Sverige

Störst flyttningsöverskott procentuellt sett hade Trosa, där 217 barn flyttade in och 90 flyttade ut. Det innebär att flyttar mellan kommuner i Sverige medförde en nästan 5-procentig ökning av Trosas befolkning under 18 år. Därutöver är det främst pendlingskommuner nära storstäder som har överskott. Av dem ligger Ale och Staffanstorp i topp. Storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö hade däremot alla relativt stora flyttningsunderskott, medan de flesta större städer, till exempel Uppsala, Linköping, Örebro och Västerås, hade överskott. Till Stockholm flyttade 6 600 barn och 10 400 flyttade ut. Det motsvarar en utflyttning med ungefär 2 procent av alla barn i Stockholms stad. Också grannkommunerna Solna och Sundbyberg hade stora underskott. Det hade också många kommuner i Norrland, i Bergslagen och i östra Småland. Allra störst var flyttningsunderskottet i Norberg. Dit flyttade 58 barn medan 173 barn flyttade därifrån, vilket innebär att omflyttning inom Sverige medförde en 10-procentig minskning av antalet barn i kommunen.

Kontakt

Pernilla Brynefelt

Telefon
010-479 62 72
E-post
pernilla.brynefelt@scb.se

Etiketter