Till innehåll på sidan

Högt barnafödande i Sverige

Publicerad: 2018-10-09

Sverige ligger i topp vad gäller barnafödande inom EU. Det senaste året med tillgänglig data för EU-länderna är 2016 och då var det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor i Sverige 1,85. Bara kvinnor i Frankrike föder barn i större utsträckning, i genomsnitt 1,92 barn per kvinna. Andra länder med förhållandevis högt barnafödande är Irland, Danmark, Storbritannien och Lettland.

Många av länderna med låg fruktsamhet återfinns i södra EU. Lägst barnafödande har Spanien och Italien där kvinnor i genomsnitt föder 1,34 barn. Som genomsnitt för EU ligger barnafödandet på 1,60.

Barnafödandet i EU är förhållandevis lågt jämfört med många andra länder i världen. Även om fruktsamheten är på nedgång i många delar av världen är fruktsamhetstalen relativt höga, speciellt i många afrikanska länder. Högst barnafödande har kvinnor i Niger som i genomsnitt föder strax över 7 barn. Lägst barnafödande, med ett fruktsamhetstal mellan 1,1 och 1,2, har kvinnor i till exempel Taiwan och Hong Kong.

Kontakt

Lena Bernhardtz

Telefon
010-479 65 27
E-post
lena.bernhardtz@scb.se