Till innehåll på sidan

Kort analys

De flesta svenskar har råd att resa på semester

Senast uppdaterad: 2019-10-23

Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning har inte råd att resa bort på semester, vilket är en av de lägsta andelarna i Europa. Genomsnittet för hela EU är 28 procent.

I undersökningen som den här artikeln baseras på ställs frågan om man anser sig ha råd att resa bort på semester i minst en vecka varje år. En semesterresa kan vara en utlandsresa, men det kan också handla om vistelse i sommarstugan eller att besöka släktingar eller vänner.

Sverige har den lägsta andelen i hela EU som inte har råd att åka på semester. Men sett till hela Europa är det Norge som har lägst andel som inte har råd att åka på semester, 6 procent. I Finland ligger motsvarande siffra på 13 procent. 

Andel av befolkningen som inte har råd att åka på semester. Procent

Andel av befolkningen som inte har råd att åka på semester. Procent

Källa: Eurostat, EU-SILC, 2018.

Data för länder markerade med * avser år 2017. Diagrammet visar samtliga länder som ingår i SILC-undersökningen med undantag av Island.

De länder i Europa med högst andel av befolkningen som inte har råd att åka på semester är Nordmakedonien och Turkiet. Där har 61 procent svarat att de inte har råd.

Även bland länder i södra Europa, som till exempel Cypern, Grekland, Portugal och Italien, svarar en relativt stor andel av befolkningen att de inte har råd att åka på semester.

Ensamstående med barn har inte råd med semester

Det finns faktorer som påverkar om man har råd att åka på semester eller inte. En av dessa är vilken årsinkomst man har.

I Sverige har ungefär 16 procent av befolkningen en inkomst som kan innebära risk för fattigdom. I den här gruppen är det över fem gånger så vanligt att inte har råd att åka på semester, jämfört med gruppen som är över gränsen.

Definitionen för om man befinner sig i riskzonen är om man har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten. I Sverige motsvarar värdet 148 000 kronor för en ensamstående person.

Andel av befolkningen som inte har råd att resa bort en vecka på semester. Procent

SverigeEU-28
Under 60 procent av medianinkomsten31,258,9
Över 60 procent av medianinkomsten5,622,4

Källa

Eurostat, EU-SILC, 2018.

En annan faktor som påverkar om man har råd att åka på semester är hur ens familjeförhållanden ser ut. Till exempel är ensamstående med barn en grupp där många inte har råd att åka på semester.

I EU har 44 procent av alla ensamstående med barn inte råd att åka på semester. I Sverige är motsvarande siffra 22 procent, vilken är den lägsta andelen av alla länder i EU.

I grannländerna Danmark och Finland är siffran högre. Där har 30 respektive 33 procent av alla ensamstående med barn inte råd att åka på semester.

Är man två vuxna som bor ihop utan barn är det få som inte har råd att åka på semester. I EU är det 22 procent i den gruppen som inte har råd. I Sverige och Norge är motsvarande siffra 5 respektive 2 procent.

Fakta och definitioner

Ej råd med semesterresa

De som inte har råd med semester har svarat nej på frågan ”Om du/ni skulle vilja, har du/ni råd att varje år ha minst en semestervecka någon annanstans än hemma? Boende i sommarstuga eller hos vänner eller släktingar räknas också med.”

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet

För att jämföra disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett system med konsumtionsenheter. Storleken på en konsumtionsenhet beror på hur många personer som ingår i hushållet. För att få måttet disponibel inkomst per konsumtionsenhet divideras den totala disponibla inkomsten för hushållet med konsumtionsenheten.