Till innehåll på sidan

Kort analys

Tätt i Sundbyberg och glest i Arjeplog

Senast uppdaterad: 2019-05-28

Det är i genomsnitt 214 meter mellan invånarna i Sverige. Vi har aldrig tidigare varit så många på samma yta, vilket påverkar avståndet mellan oss. I Stockholms län är det nära mellan invånarna, i Norrbotten och Jämtland är det glest.

Om alla som bor i Sverige skulle spridas ut jämnt över hela landytan skulle vi vara över 25 personer per kvadratkilometer. Det här är en milstolpe när det kommer till måttet befolkningstäthet. Siffran har aldrig tidigare varit så hög.

Det anses fortfarande som glesbefolkat i ett europeiskt perspektiv. EU:s 28 medlemsländer har tillsammans en befolkningstäthet på 118 invånare per kvadratkilometer.

Trångt i Stockholms län

I Stockholms län är det trångt. Där är befolkningstätheten i särklass störst och det bor 360 invånare per kvadratkilometer. I de två övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, är siffran 124 respektive 72. 

Det kan jämföras med Norrbotten och Jämtland, som är de två mest glesbefolkade länen. De har vardera 3 invånare per kvadratkilometer.

Totalt är det 10 län som har en lägre befolkningstäthet än 25 invånare per kvadratkilometer.

Befolkningstäthet per län

Befolkningstäthet per län 2018 räknat på invånare per kvadratkilometer i fallande ordning.

LänInv/km2
Stockholms län 360
Skåne län 124
Västra Götalands län 72
Hallands län 61
Blekinge län 55
Västmanlands län 54
Södermanlands län 49
Uppsala län 46
Östergötlands län 44
Örebro län 36
Jönköpings län 35
Kronobergs län 24
Kalmar län 22
Gotlands län 19
Värmlands län 16
Gävleborgs län 16
Västernorrlands län 11
Dalarnas län 10
Västerbottens län 5
Jämtlands län 3
Norrbottens län 3

Källa: Befolkningstäthet 2018, SCB

Arjeplog mest glesbefolkat

Tittar vi på enskilda kommuner blir skillnaderna tydligare. Arjeplog har den lägsta befolkningstätheten i landet. Där bor det 0,2 invånare per kvadratkilometer. Det är totalt 9 kommuner som har under 1 invånare per kvadratkilometer.

Om hela Sverige skulle ha samma befolkningstäthet som Sundbyberg skulle befolkningen vara cirka 2,4 miljarder invånare.

Sundbybergs kommun i Stockholms län har en befolkningstäthet på 5 819 invånare per kvadratkilometer. Det är den högsta i landet.

Om hela Sverige hade samma befolkningstäthet som Arjeplog skulle vi inte vara fler än 90 625 invånare. Om hela Sverige istället skulle ha samma befolkningstäthet som Sundbyberg skulle befolkningen vara cirka 2,4 miljarder invånare.

Så mycket yta har varje person i landet

De kan vara svårt att visualisera befolkningstäthet. Många saknar en uppfattning om hur stor en kvadratkilometer är. Något som kan vara lättare att relatera till är antalet kvadratmeter per invånare.

I Sverige har varje invånare i genomsnitt 39 800 kvadratmeter. Det motsvarar runt 60 mindre villatomter.

I Göteborgs kommun har varje invånare 783 kvadratmeter eller motsvarande drygt en villatomt var. Men i Malmö har villatomten krympt till tre fjärdedels storlek, 463 kvadratmeter. Och för invånarna i Stockholm har villatomten krympt till knappt en tredjedel i snittstorlek, motsvarande 195 kvadratmeter.

Så stora skulle länen vara

Om länens yta motsvarade landets genomsnittliga befolkningstäthet skulle Sverigekartan se annorlunda ut. Norrbottens län skulle vara betydligt mindre än vad det är idag till ytan. Stockholms län skulle istället ha varit 14 gånger större och Skåne län nästan fem gånger större.

Karta med länen ytmässigt anpassade efter landets genomsnittliga befolkningstäthet

Kartan visar hur stor länens yta skulle vara om befolkningstätheten var samma som genomsnittet för hela landet. Genomsnittet för hela landet är 25 invånare per kvadratkilometer.

Den lila färgen visar storleken länen skulle ha om länets yta motsvarade landets genomsnittliga befolkningstäthet. Den grå färgen och de svarta linjerna motsvarar länens geografiska form.

 

Kartan visar hur stor länens yta skulle vara om befolkningstätheten var samma som genomsnittet för hela landet. Genomsnittet för hela landet är 25 invånare per kvadratkilometer.

Källa: Befolkningstäthet 2018, SCB

14 meter mellan Sundbybergs invånare

Invånardistans är ett annat mått som beskriver det genomsnittliga avståndet mellan invånarna. Om befolkningen var jämnt utspridd över hela landet skulle invånardistansen vara 214 meter.

Kommunerna Sundbyberg, Stockholm och Solna har samtliga under 20 meter i invånardistans.

Invånardistans per kommun

Genomsnittligt avstånd mellan invånarna i meter.

Kartan visar genomsnittligt avstånd mellan invånarna i meter.

Källa: Befolkningstäthet 2018, SCB

I 13 kommuner är invånardistansen över 1 000 meter. I Arjeplog, landets mest glesbefolkade kommun, är det genomsnittliga avståndet mellan invånarna knappt 2,3 kilometer. I Jokkmokk är avståndet 2 kilometer och i Sorsele 1,8 kilometer.

Fakta om undersökningen

Befolkningstätheten beskriver hur tätt befolkat ett geografiskt område är. Vid beräkning av befolkningstätheten (invånare/km2) sätts befolkningen den 31 december i relation till landarealen den 1 januari året därpå.

Invånardistansen (id) beskriver det genomsnittliga avståndet mellan invånarna inom ett område om befolkningen är jämnt utspridd över landytan.