Till innehåll på sidan

Kort analys

Utflugna barn leder inte till att fler separerar

Senast uppdaterad: 2020-01-08

Varje år separerar ungefär 200 000 personer från sin partner. De flesta som separerar har inga gemensamma barn. Par tenderar att separera i mindre utsträckning ju äldre de själva och barnen blir.

4,6 miljoner personer över 18 år i Sverige bor tillsammans med en partner. Högst andel kvinnor bor tillsammans i 38 års ålder. För män finns det ingen åldersklass med lika hög andel som bor tillsammans, men i åldrarna strax över 40 år bor drygt 70 procent av männen med en partner.

Separationer minskar ju äldre man blir

Andel personer som separerar minskar med åldern. Av de som bor ihop i 25-årsåldern är det nära var sjätte som separerar under ett år. I 30-årsåldern är det 8 procent. I 65-årsåldern är det ungefär 1 procent som separerar, och i 70-årsåldern ännu färre.

Andel som bodde med en partner i början av året och inte bodde med samma partner i slutet av året

Andel som bodde med en partner i början av året och inte bodde med samma partner i slutet av året

Källa: SCB:s register om hushåll som bygger på folkbokföringen. Genomsnitt för perioden 2016-2018.

Det kan tyckas konstigt att det i diagrammet är en högre andel män än kvinnor som separerar. Det förklaras av åldersskillnader i paren, kvinnan är oftast yngre än mannen i ett förhållande. I åldrarna under 45 år är det fler kvinnor än män som bor med en partner och i åldrarna över 45 år är det fler män än kvinnor som bor med en partner. I antal är det flest kvinnor i åldrarna 20-24 och 25-29 år som separerar. Sett över alla åldrar är det lika många kvinnor som män som separerar.

De som inte har gemensamma barn separerar i större utsträckning än de som har gemensamma barn. Ungefär 2 procent av de par som har minst ett gemensamt barn separerar under året. För par som inte har gemensamma barn ligger motsvarande siffra på 10 procent. Det kan bero på att barn är en grund för att hålla ihop, men också att en långvarig relation bidrar till att par skaffar gemensamma barn.

Par utan gemensamma barn separerar mest

Tittar vi närmare på kvinnor i åldern 30-39 år är det vanligast att separera från barnets pappa när det yngsta barnet är 4-6 år. Men det är betydligt vanligare att separera för de kvinnor som bor med ett barn, som inte är gemensamt. Det är alltså vanligare att separera när åtminstone den ena partnern, föräldern till barnet, har varit med om en separation tidigare. Men allra vanligast för 30-39-åringar är det att separera för de som inte har några barn alls.

Andel kvinnor i åldern 30-39 år som bodde med en partner i början av året och inte bodde med samma partner i slutet av året

Efter yngsta gemensamma barnets ålder (nyfött till 11 år), samt par med ena partnerns barn i hushållet eller par utan gemensamma barn.

Andel kvinnor i åldern 30-39 år som bodde med en partner i början av året och inte bodde med samma partner i slutet av året

Källa: SCB:s register om hushåll som bygger på folkbokföringen. Genomsnitt perioden 2016-2018.

När det yngsta barnet är 20 år eller äldre är det många som inte längre har några barn i hushållet. Många har flyttat hemifrån. Då minskar också andelen kvinnor som separerar.

Inte fler separationer efter att barnen flyttat ut

Men är det så att fler separerar när det inte finns anledning att hålla ihop för barnens skull?

Nej, inte riktigt.

Andel kvinnor i åldern 50-59 år som bor med en partner i början av året och inte bor med samma partner i slutet av året

Efter yngsta gemensamma barnets ålder (15-27 år), samt par med ena partnerns barn i hushållet eller par utan gemensamma barn.

Andel kvinnor i åldern 50-59 år som bor med en partner i början av året och inte bor med samma partner i slutet av året

Källa: SCB:s register om hushåll som bygger på folkbokföringen. Genomsnitt perioden 2016-2018.

Det är snarare vanligare att fler separerar när barnen är i övre tonåren, än när barnen har flyttat ut. Många kvinnor, 50-59 år, har äldre barn. Bland dessa kvinnor separerar flest från sin partner om antingen hon eller partnern har barn sedan tidigare – i de fall då barnet finns kvar i hushållet.

Relationer utan barn och utan gemensamma barn slutar alltså i flest separationer. Par med gemensamma barn tenderar att hålla ihop och separerar i lägre utsträckning ju äldre de själva och barnen blir.

Fakta om statistiken

Uppgifterna i den här artikeln kommer från SCB:s register om hushåll som bygger på folkbokföringen.

Uppgifterna är ett genomsnitt av de par som bodde tillsammans något/några i slutet av åren 2015-2017 och inte bodde tillsammans ett år senare (2016-2018).

I denna studie ser vi på par av olika kön. Anledningen är att i SCB:s register kan vi inte identifiera samkönade par som inte har gemensamma barn eller är gifta. Ett samkönat par utan barn kan inte särskiljas från kompisar som bor tillsammans.

Det ska också sägas att i yngre åldrar är det vanligt med ett tillfälligt boende, till exempel i andra hand, vilket gör det svårt att se i folkbokföringen om man faktiskt bor ihop eller bara är skriven där. Antal sammanboende och separerade kan alltså överskattas i de yngre åldrarna.