Till innehåll på sidan

Kort analys

Den största generationen i dag är de unga

Senast uppdaterad: 2023-02-16

De yngsta generationerna är de största. De som är födda på 2010-talet och senare är nästan en och en halv miljon och utgör 14 procent av befolkningen.

Barn 12 år och yngre, alltså de som föddes under 2010-talet eller senare, är den största generationen i hälften av landets kommuner. De flesta är barn till föräldrar födda under sent 1970-tal fram till början på 1990-talet.

I två områden i Stockholm och Uppsala är över en tredjedel födda 2010 eller senare, del av Järvastaden i Solna och Lindbacken-Jälla i Uppsala. Områdena består av nya bostäder dit många familjer med små barn har flyttat.

Andel av befolkningen inom varje generation

dia-Generationernas-geografi.png

I den här artikeln tittar vi närmare på generationernas geografi, alltså var i landet de olika generationerna bor. Dels på kommunnivå, men också på lokal nivå för nästan 6 000 demografiska statistikområden.

I en interaktiv karta kan du själv se de olika generationerna i de olika demografiska statistikområdena.

Till den interaktiva kartan.

I en Excel-fil hittar du alla generationer uppdelat på kommun.

Till Excel-filen.

40-talisterna största generationen i sex kommuner

Fyrtiotalistgenerationen, ibland även kallad ”Jätteproppen Orvar”, var en ”stor” generation som i hög grad formade efterkrigstidens politik och arbetsliv. Idag är det dock den näst minsta generationen, som står för 9 procent av befolkningen. Men i sex av landets kommuner är den här generationen fortfarande den största, till exempel i Valdemarsvik och Vadstena i Östergötland eller Karlsborg i Västra Götaland.

I en del av Höganäs landsbygd, längst ut på Kullahalvön i Skåne, finns ett område som är populärt bland äldre. Ungefär 29 procent av de som bor där är födda 1940–49, det är det område med högst andel fyrtiotalister i Sverige.

Den allra minsta generationen i landet är de som är födda före 1940. De står för 4,1 procent av befolkningen, vilket motsvarar 430 000 personer. De yngsta i denna generation är idag 82 år gamla.

Landsbygden hem för 50-talisterna

I nästan en fjärdedel av landets kommuner är 1950-talisterna den största gruppen. De är i åldrar då man lämnar arbetslivet för ett liv som pensionär.

I flera av landsbygdskommunerna norröver är det här den största generationen. I många av kommunerna är både inflyttningen och barnafödandet lågt, vilket ger en övervikt mot en äldre befolkning.

Det finns också flera kustnära kommuner där 50-talisterna är största generationen. Till exempel Borgholm, Sotenäs och Simrishamn på Österlen. Kommuner med en positiv inflyttning av 50-talister.

60-talisterna är den största generationen i knappt en femtedel av landets kommuner. Flera av kommunerna har en koppling till verkstadsindustrin, som till exempel Sandviken och Karlskoga, eller till gruvnäringen i Kiruna och Gällivare.

Karta över kommunernas vanligaste generation

 

Vanligaste_generation_per_kommun.png

 

Många 80-talister i Sundbyberg

Trots att 80-talisterna utgör 13 procent av landets befolkning så är det bara i tre kommuner de utgör största generationen. Störst andel finns i Stor-Stockholms kommunen Sundbyberg där var femte person är född på 80-talet.

I delar av Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm är nästan var tredje född mellan 1980–89. Det här är det område i Sverige med högst andel åttiotalister. Där bor det också många barn som är födda efter 2010. Delar av området utgörs av stadsutvecklingsprojektet Lindhagen med både hyresrätter och bostadsrätter byggda efter 2005.

90- och 00-talisterna har tagit över studentstäderna

Generationen som är överlägset störst i flera av landets universitets- och högskolesäten är 90-talisterna. Men även 00-talisterna har tagit plats där.

I en del av Västra Flogsta i Uppsala och delar av området vid universitet i Stockholm bor många i de här generationerna. Där är nära 75 procent av de boende födda på 90-talet. I delar av Porsön-Porsögården i Luleå, med många studentboenden, bor det över 25 procent födda mellan 2000–2010.

Utforska generationernas geografi i en interaktiv karta!

I SCB:s interaktiva verktyg kan du själv titta på skillnaderna på lokal nivå för olika generationer. Det går att filtrera på olika generationer och jämföra områden med varandra. Du kan också välja en kommun och se vilken generation som är vanligast i kommunens olika delar.

Till den interaktiva kartan.

verktyg.png

I en Excel-fil hittar du alla generationer uppdelat på kommun.

Till Excel-filen.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser

Fakta om statistiken

Uppgifterna om generationer bygger på födelseår och har hämtats från Registret över totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser befolkningen den 31 december 2021.

Uppgifterna från RTB är kopplade till den regionala indelningen DeSO (Demografiska statistikområden). DeSO delar in Sverige i 5 984 områden med cirka 600 upp till 7 000 invånare. Namnen för DeSO är hämtade från RegSO-indelningen (Regionala statistikområden) där DeSO utgör delar av RegSO.

Etiketter