Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

32 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2019 Databas
Statistiknyhet
2020-02-26 Statistiska centralbyrån
2018 Databas 2020-02-26 Statistiska centralbyrån
2019 Databas 2020-02-26 Statistiska centralbyrån
Februari 2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-27 Konjunkturinstitutet
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2020-02-27 Socialstyrelsen
Detaljhandeln Januari 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2020 Databas 2020-02-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-27 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 4:e kvartalet 2019 Databas 2020-02-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor December 2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Januari 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-27 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 4:e kvartalet 2019 Databas 2020-02-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-27 Statistiska centralbyrån
December 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-28 Statistiska centralbyrån
2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-28 Havs- och vattenmyndigheten
2016-2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-28 Havs- och vattenmyndigheten
Januari 2020 Databas 2020-02-28 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
Tidskrift
2020-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-02-28 Statistiska centralbyrån