Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

41 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Februari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-26 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Tabell och diagram 2019-03-26 Statens skolverk
Export och import av varor Januari 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-03-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Februari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-27 Statistiska centralbyrån
Mars 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-27 Konjunkturinstitutet
2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-27 Trafikanalys
Februari 2019 Databas 2019-03-27 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 4:e kvartalet 2018 Databas 2019-03-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-27 Statistiska centralbyrån
2018 Rapport
Tabell och diagram
2019-03-27 Socialstyrelsen
Läsår 2017/2018 Tabell och diagram 2019-03-27 Statistiska centralbyrån
2014-2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-27 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Tabell och diagram
2019-03-27 Statens energimyndighet
2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-28 Brottsförebyggande rådet
2018 Tabell och diagram 2019-03-28 Brottsförebyggande rådet
2018 Tabell och diagram 2019-03-28 Brottsförebyggande rådet
2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-28 Brottsförebyggande rådet
Oktober 2018 Tabell och diagram 2019-03-28 Statens skolverk
2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-03-28 Brottsförebyggande rådet
2018 Databas
SM
2019-03-28 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån