Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

39 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Juli 2021 Databas
2021-09-28 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-29 Konjunkturinstitutet
2001-2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-09-29 Socialstyrelsen
Läsår 2020/2021 Tabell och diagram
2021-09-30 Statens skolverk
2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
2020 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
Augusti 2021 Databas
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
Miljöpåverkan från konsumtion 2019 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
2019 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-30 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån