Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

48 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Statliga anslag till forskning och utveckling 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-30 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Statistik om läkemedel 2006-2022 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2023-03-30 Socialstyrelsen Socialstyrelsen
Miljötillståndet relaterat till hälsa Publiceringsdatum har ändrats från 2023-01-31 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-03-31 Naturvårdsverket Naturvårdsverket
Finansräkenskaper kvartal och år 4:e kvartalet 2022 Databas
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2021 Databas
Statistiknyhet
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier Februari 2023 Databas
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Nätanslutna solcellsanläggningar 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-03-31 Statens energimyndighet Statens energimyndighet
Folkhögskolestatistik 2022 Databas
Statistiknyhet
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Det yrkesmässiga fisket i havet Februari 2023 SM
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Hälsoräkenskaper 2001-2021 Databas
Statistiknyhet
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Nystartade företag, kvartal 4:e kvartalet 2022 SM
Statistiknyhet
2023-03-31 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Postverksamhet 2022 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-04-03 Trafikanalys Trafikanalys
Statligt tandvårdsstöd Februari 2023 Databas
2023-04-03 Försäkringskassan Försäkringskassan
Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner 2022, succesiv pub. 1(7) 2022 Databas
2023-04-04 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Konjunkturindikatorer Mars 2023 Tabell och diagram
2023-04-04 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Fordon Mars 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-04-04 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon Mars 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-04-04 Statistiska centralbyrån Trafikanalys