Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

29 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Juni 2019 SM 2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2019 SM 2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2019 Databas 2019-08-30 Statistiska centralbyrån
2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-08-30 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-08-30 Statistiska centralbyrån