Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

28 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Export, import och handelsnetto Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 4:e kvartalet 2017 Databas 2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Brottsförebyggande rådet
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Brottsförebyggande rådet
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Brottsförebyggande rådet
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Brottsförebyggande rådet
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Brottsförebyggande rådet