Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Export, import och handelsnetto Mars 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Januari 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Februari 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Februari 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Februari 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Februari 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Januari 2019 Databas 2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Februari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Mars 2019 Databas 2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Mars 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet 2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån
April 2019 Databas 2019-04-29 Statistiska centralbyrån
Inkomströrlighet 2000-2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-04-29 Statistiska centralbyrån