Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

45 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Virkesförråd och trädbiomassa 2016-2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-27 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Virkesförråd och trädbiomassa 1983-2020 Databas
2021-05-27 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsskador 1983-2021 Databas
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsskador 2017-2021 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Arealförhållanden 1983-2021 Databas
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Arealförhållanden 2017-2021 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Vegetations- och ståndortsförhållanden 1983-2021 Databas
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Vegetations- och ståndortsförhållanden 2017-2021 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Årlig tillväxt 1983-2021 Databas
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Årlig tillväxt 2017-2021 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna 2017-2021 Rapport
Statistiknyhet
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Virkesförråd och trädbiomassa 1983-2021 Databas
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Virkesförråd och trädbiomassa 2017-2021 Statistiknyhet
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Virkesförråd och trädbiomassa 2017-2022 Tabell och diagram
2022-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna 2018-2022 Rapport
Statistiknyhet
2023-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Arealförhållanden 2018-2022 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Arealförhållanden 1983-2022 Databas
2023-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Virkesförråd och trädbiomassa 2018-2022 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Virkesförråd och trädbiomassa 1983-2022 Databas
2023-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet
Vegetations- och ståndortsförhållanden 2018-2022 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-24 Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet